Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Нові парадигми менеджменту в умовах цифрової економіки

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

І. О. Седікова
http://orcid.org/0000-0001-5684-6927
Д. В. Седіков
http://orcid.org/0000-0001-7706-2881

Анотація

Розглянуто сучасну парадигму цифровізації суспільства, що базується на впровадженні циф-
рової економіки та управління. В основі цифрової економіки та цифрового менеджменту покладено
інновації у різні галузі національної економіки. У статті сформульовано концептуальні положення нової
парадигми менеджменту в нових умовах. Проведено порівняння традиційного та цифрового менедж-
менту, що дало змогу зробити висновок, що цифровий менеджмент є продовженням, розвитком когні-
тивного менеджменту як технологічно, так і концептуально. Зазначено, що використання когнітивних
технологій на стику біо-, техно-, психо- наукових досягнень дозволить створити повноцінний інструме-
нтарій прийняття управлінських рішень цифрового менеджменту. Доведено, що принципи, методи та
технології цифрового менеджменту формують пізнавальний інструментарій, який необхідно удоскона-
лювати з урахуванням особливостей цифрового процесу розвитку управління на сучасному етапі.

Ключові слова:
менеджмент, трансформація, цифровий менеджмент, індустріальне суспільство, парадигма

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Седікова, І., & Седіков, Д. (2022). Нові парадигми менеджменту в умовах цифрової економіки. Food Industry Economics, 14(3). https://doi.org/10.15673/fie.v14i3.2360
Розділ
Теоретичні та практичні аспекти менеджменту
Біографії авторів

І. О. Седікова, Одеський національний технологічний університет вул. Канатна 112, м. Одеса, Україна, 65039

докторка економічних наук, професорка
завідувачка кафедри менеджменту та логістики

Д. В. Седіков, Одеський національний технологічний університет вул. Канатна 112, м. Одеса, Україна, 65039

доктор філософії, старший викладач
кафедрa економічної теорії та фінансово-економічної безпеки

Посилання

1. Цифрова адженда України – 2020. URL: http://surl.li/hahu. (дата звернення: 7.08.2022)
2. Андрющенко К.А. Формування сучасної концепції системи менеджменту знань в організаціях // Аг-
росвіт. 2010. № 15. С. 27–29.
3. Добринін А. П. Цілісна мордель трансформації в цифровій економіки – як стати цифровими лідерами
// International Journal of Open Information Technologies. 2017. Vol. 5.№ 1 . Р. 16-28.
4. Kelly К. New Rules for the New Economy: 10 radical strategies for a connected world. New York: Viking,
2008. 224 p.
5. Яшкіна Н. В. Основні характеристики сучасного менеджменту // Економіка і держава. 2020. № 7. С.
35-36.
6. Друкер П. Виклики для менеджменту ХХІ століття. К.:КМ-БУКС. 2019. 568 с.
7. Гараєдагі Дж. Системе мишлення: як управляти хаосом та складними процесами. Х.: Гревцов Букс,
2010. 315 с.
8. Осовська Г.В., Осовський О.А. Основи менеджменту: підручник. вид. 3-є, перероб. і доп. К.: «Кон-
дор», 201 6. 664 с.
9. Ісмаіл С. Чому експоненціальні організації у десятки разів продуктивніші. К.: Наукова книга. 2017.
319 с.
10. Bloommarth T., Brook S. On the Threshold of the Singularity: How Management Will Change in the 21st
century. Harvard Business Review. London 2018. Р. 514-549
11. Дрогобицький І. Парадигма організаційного менеджменту // Наукові перспективи. 2012. № 1 (8). С.
43-57
12.O'Reilly T. WTF? A guide to the business models of the future. Harvard Business Review. London 2019. Р.
41 -59
13.Morieux Y. Companies are revolutionizing how people work. Now they need to transform how managers
manage (2018). URL: http://surl.li/bwgwa (дата звернення: 7.08.2022)
14. Porter M., Happelmann J. Revolution in competition. Smart technologies are changing the competition.
Harvard Business Review. 2019. Р. 49–71.
15. NikitenkoV. A., VoronkovaV. H., Andriukaitiene R., Oleksenko R. I. The crisis of the metaphysical foundations of human existence as a global problem of post-modernity and the ways of managerial solutions // Propósitos y
Representaciones. 2021. Jan, 9 (1). Р. 928. doi: 10.20511/pyr2021.v9nSPE1.928
16. Iermakova O., Sedikova I., Dashian A. Prospects of implementation of blockchain technology into aquaculture sector of Ukraine // Economics. Ecology. Socium. 2022. Vol. 6. No.2. Р. 29-37. URL: https://eesjournal.com/index.php/journal/article/view/192. doi: 10.31520/2616-7107/2022.6.2-3 (дата звернення: 8.08.2022)
17. Краус Н. М. Цифрова економіка: тренди та перспективи авангардного характеру розвитку // Ефек-
тивна економіка. 2018. № 1. URL: http:// www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6047. (дата звернення: 8.08.2022)
18. Wrede M., Velamuri V.K., Dauth T. Top managers in the digital age: Exploring the role and practices of
top managers in firms’ digital. Managerial and Decision Economics. 2020. Vol. 41. № 8. P. 1549–1567. URL:
https://doi.org/10.1002/mde.3202.1 (дата звернення: 8.08.2022) doi.org/10.1002/mde.3202
19. Аппело Ю. Менеджмент 3.0. Agile-менеджмент. Лідерство та управління командами. Харків: Ранок:
Фабула. 2019. 432 с.