Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Організаційна спроможність фермерських господарств до цифрових інновацій у післявоєнний період

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ф. А. Трішин
http://orcid.org/0000-0001-5994-3538
О. В. Ніколюк
http://orcid.org/0000-0002-1665-0361

Анотація

У статті визначені передумови забезпечення організаційної спроможності фермерських госпо-
дарств України до цифрових інновацій у післявоєнний період. Визначено найбільш перспективні циф-
рові технології, які варто впроваджувати на рівні фермерських господарств України у післявоєнний
період: кібернетика, великі дані, датчики та робототехніка. Обґрунтовані фактори, що впливають на
готовність до цифрових інновацій фермерських господарств в Україні: система управління власниками
фермерських господарств; зовнішні можливості; стратегія; ресурсне забезпечення. Визначена необ-
хідність забезпечення навчання серед фермерів, для переконання в тому, що фермерські господарст-
ва інвестуючи в цифрові технології здатні використовувати їх переваги та підтримувати позитивне
ставлення до таких технологій. Представлені заходи держави щодо отримання знань фермерськими
господарствами у сфері цифрових інновацій та їх імплементації безпосередньо у виробничі процеси
шляхом: проведення централізації знань про цифрові технології у відповідній базі даних та формуван-
ня легко доступної для фермерських господарств інноваційної мережі; надання об’єктивного огляду
інновацій за допомогою цифрових технологій для усвідомлення фермерами їх складності та пріорите-
тності.

Ключові слова:
фермерське господарство, ІТ-технології, цифрові інновації, розвиток, післявоєнний період, спроможність, забезпечення, інвестування

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Трішин, Ф., & Ніколюк, О. (2022). Організаційна спроможність фермерських господарств до цифрових інновацій у післявоєнний період. Food Industry Economics, 14(3). https://doi.org/10.15673/fie.v14i3.2362
Розділ
Інноваційно-інвестиційні проблеми
Біографії авторів

Ф. А. Трішин, Одеський національний технологічний університет вул. Канатна 112, м. Одеса, Україна, 65039

кандидат технічних наук, доцент
кафедра туристичного бізнесу і рекреації

О. В. Ніколюк, Одеський національний технологічний університет вул. Канатна 112, м. Одеса, Україна, 65039

докторка економічних наук, професорка
завідувачка кафедри публічного управління та адміністрування

Посилання

1. Streuer М. Organisational Readiness for Digital Innovation – The Case of Australian Agriculture. RMIT
University. 2020. 314 р.
2. Fischer K., Sjöström K., Stiernström A., Emanuelson U. Dairy farmers perspectives on antibiotic use: a
qualitative study // Journal of dairy science. 2019. Vol. 102. № 3. Р. 2724-2737. doi: 10.3168/jds.2018-15015
3. Shestakovska T.L. FinTech business and prospects of its development in the context of legalizing the cryptocurrency in Ukraine // The Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine. 2018. №5.
P.77-89
4. Kulkarni A., Dhanush P., Chetan B., Thamme Gowda C. , Shrivastava P. Applications of Automation and
Robotics in Agriculture Industries // IOP Conference Series. Materials Science and Engineering. 2020. Vol. 748, Issue
1. doi: 10.1088/1757-899X/748/1/012002
5. Gosnell H., Gill N., Voyer M. Transformational adaptation on the farm: Processes of change and persistence
in transitions to ‘climate-smart’ regenerative agriculture // Global Environmental Change. 2019. Vol. 59. Р. 101965.
doi: 10.1016/j.gloenvcha.2019.101965
6. Шестаковська Т.Л. Соціально-економічна безпека аграрного сектору у контексті використання
Blосkсhаіn-технології // Інвестиції: практика та досвід. 2018. №23. С. 27-32.
7. Food Agility: Food for the future: Food Agility CRC 2019: website. URL:
https://www.foodagility.com/about. (дата звернення: 15.07.2022)
8. Emerick K., Dar M. Farmer Field Days and Demonstrator Selection for Increasing Technology Adoption //
Review of Economics and Statistics. 2021 . Vol. 103(4). Р. 680-693. doi: 10.1162/rest_a_00917
9. Davis P., Bendickson J. Strategic antecedents of innovation: Variance between small and large firms //
Journal of Small Business Management. 2020. Vol., Р. 1 -26. doi:10.1111/jsbm.12478
10. Trindall J., Bainbow R., Leonard E. Enabling Digital Agriculture in Australia // Farm Policy Journal. 2018.
Vol. 15, № 1, Р. 1 -6.