Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Стратегічне управління витратами спеціалізованих птахівничих підприємств в умовах мінливого економічного середовища

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О. В. Ніколюк
http://orcid.org/0000-0002-1665-0361

Анотація

Запропоновано багаторівневу модель стратегічного управління витратами спеціалізованих
птахівничих підприємств в умовах мінливого економічного середовища, як синтезовану і спрямовану
на довгострокову перспективу сукупність взаємозалежних учасників і об'єктів управління, які певним
чином взаємодіють з метою коректування параметрів діяльності спеціалізованих птахівничих підпри-
ємств у відповідь на зміни соціально-економічного середовища, проявів ризиків і можливостей й за-
безпечує підвищення результативності управління витратами спеціалізованих птахівничих підпри-
ємств. Запропонована модель є допоміжним інструментом для розробки напрямків удосконалення
стратегічного управління витратами спеціалізованих птахівничих підприємств з урахуванням мінливо-
сті економічного середовища в країні. Визначено, що запорукою ефективності управління стратегічно-
го управління витратами спеціалізованих птахівничих підприємств в умовах мінливого економічного
середовища є здійснення комплексу організаційно-економічних заходів, та узгодження взаємодії між
ними, орієнтованих на забезпечення ефективного функціонування стратегії розвитку ресурсного поте-
нціалу спеціалізованих птахівничих підприємств в умовах мінливого економічного середовища.

Ключові слова:
спеціалізовані птахівничі підприємства, діяльність, розвиток, витрати, управління витратами, стратегія, стратегічне управління

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Ніколюк, О. (2022). Стратегічне управління витратами спеціалізованих птахівничих підприємств в умовах мінливого економічного середовища. Food Industry Economics, 14(2). https://doi.org/10.15673/fie.v14i2.2323
Розділ
Теоретичні та практичні аспекти менеджменту
Біографія автора

О. В. Ніколюк, Одеський національний технологічний університет вул. Канатна 112, м. Одеса, Україна, 65039

докторка економічних наук, професорка
кафедра публічного управління та адміністрування

Посилання

1. Чорна М.В., Смірнова П.В., Бугріменко Р.М. Управління витратами: навчальний посібник. Харків,
2017. 166 с.
2. Свистун Л.А. Удосконалення системи управління витратами підприємства в умовах нестабільної
економіки // Економіка і регіон. 2017. № 4. С. 57–62. URL: http://nbuv.gov.uа/UJRN/есonrіg_2017_4_11 (дата
звернення: 22.04.2022) doi:10.1044/leader.AN5.22112017.62
3. Яцкевич І.В. Методи управління витратами на підприємствах галузі зв’язку. Вісник Хмельницького
національного університету // Економічні науки. 2009. № 1. С. 60–62. URL: http://journаls.khnu.km.uа/vеstnіk/pdf/
еkon/2009_1/zmіst.fіlеs/_14.pdf (дата звернення: 22.04.2022)
4. Жукевич С.М. Управління витратами діяльності в контексті забезпечення конкурентоспроможності
підприємства // Інноваційна економіка. 2015. № 1. С. 70–74. URL: http://nbuv.gov.uа/UJRN/іnеk_2015_1_14 (Дата
звернення: 22.04.2022)
5. Палка І.М. Особливості управління витратами на підприємствах: вітчизняний та закордонний досвід
// Економічний простір. 2012. № 67. С. 264–269. URL: http://nbuv.gov.uа/UJRN/есpros_2012_67_33 (Дата звер-
нення: 22.04.2022)
6. Дробишева О.О. Сучасні методи управління витратами на підприємстві // Економічний вісник За-
порізької державної інженерної академії. 2018. Вип. 5. С. 90–94. URL:
http://nbuv.gov.uа/UJRN/еvzdіа_2018_5_19 (дата звернення: 22.04.2022)
7. Витрати підприємств: суть, сучасні підходи до їх оцінки та управління // Вісник економічної науки
України. 2018. № 2 (35). С. 113–120. URL: http://nbuv.gov.uа/UJRN/Vеnu_2018_2_23 (дата звернення:
22.04.2022). doi: 10.1016/j.ebiom.2018.08.020
8. Tkachenko V., Savchenko T., Rodina O. Influence of the technological factors of breeding on the cost
management efficiency of specialized poultry enterprises // Management Theory and Studies for Rural Business and
Infrastructure Development. 2018. Vol. 40. No. 1: 7–18. doi: 10.15544/mts.2018.09
9. Ніколюк О.В. Методичні засади оцінювання інвестиційної привабливості підприємств птахівництва.
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки: науковий збірник / Черніг.
нац. технол. ун-т. Чернігів: Черніг. нац. технол. Ун-т, 2014. 3(75), С.113-121
10. Savchenko T., Basiurkina N., Rodina O., Kwilinski A. Improvement of the assessment methods of product
competitiveness of the specialized poultry enterprises // Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2019. Vol. 41. No. 1: 43–54. doi: 10.15544/mts.2019.05

Найчастіше прочитані статті того самого автора (ів)