Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Аналіз міжнародного ринку готельних послуг: проблеми і тенденції розвитку

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Н. А. Добрянська
http://orcid.org/0000-0002-0826-8840
Г. О. Саркісян
http://orcid.org/0000-0001-7362-3637
О. В. Ніколюк
http://orcid.org/0000-0002-1665-0361
К. В. Єланська
http://orcid.org/0000-0002-8584-4709

Анотація

Індустрія гостинності є однією з найактивніших у світі, тому завжди змінюється та перебуває у
пошуках нового. У статті досліджено стан сучасного ринку готельних послуг, проаналізовано сучасні
світові тенденції індустрії гостинності. Окреслено питому вагу ночівлі туристів в закладах розміщення
Європейського регіону, для детального аналізу були використані показники Євростату. Так більшість
припадає на готелі та схожі заклади розміщення, а найменша кількість на кемпінги та трейлери. Про-
ведено аналіз динаміки показників кількості ночівель, які провели туристи в закладах розміщення в
Європейському регіоні, в результаті, в період з 2010 по 2019 роки, спостерігається позитивна динамі-
ка. Визначено, що під впливом пандемії COVID-19, змінились побажання, щодо споживання готельних
послуг, більшість клієнтів закладів розміщення бажають бачити збільшення кількості прибирань та
дезінфекції приміщення, дотримання соціальної дистанції та тимчасове припинення деяких видів го-
тельного сервіс: СПА, казино, ресторан. Розглянуто, що сьогодні велика кількість мандрівників під час
бронювання віддає перевагу мобільним додаткам готелю, а левова частка бронювань здійснюється
через мобільні пристрої. Прогнозується, що скоро третина замовлень турів буде здійснюватися також
через мобільні пристрої. Обрані шляхи для покрашення функціонування ринку готельних послуг

Ключові слова:
туризм, ринок готельних послуг, індустрія гостинності, готель, бронювання, мобільний додаток

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Добрянська, Н., Саркісян, Г., Ніколюк, О., & Єланська, К. (2021). Аналіз міжнародного ринку готельних послуг: проблеми і тенденції розвитку. Food Industry Economics, 13(4). https://doi.org/10.15673/fie.v13i4.2193
Розділ
Актуальні аспекти розвитку готельно-ресторанного бізнесу та туризму
Біографії авторів

Н. А. Добрянська, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039

доктор економічних наук, професор
кафедра туристичного бізнесу і рекреації

Г. О. Саркісян, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039

доктор економічних наук, професор
кафедра туристичного бізнесу і рекреації

О. В. Ніколюк, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039

доктор економічних наук, професор
кафедра публічного управління
та адміністрування

К. В. Єланська, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039

магістрант
кафедра туристичного бізнесу і рекреації

Посилання

1. Менькова Е. С., Шевченко Е. И., Михайличенко К. И. Анализ мирового рынка гостиничной отрасли
// Современные научные исследования и разработки. 2019. №. 1. С. 689 – 701.
2. Щетинина К. И. Тенденции развития европейского рынка гостиничных услуг: дис. ... канд. экон.
наук: 08.00.14: защита 06.09.2016 г. / Науч. рук. д.э.н., доцент Дементьева А.Г. Москва: МГИМО 2016. 192 с.
3. Гарбера О.Є. Світове господарство і міжнародні економічні відносини // Економічний часопис –
XXI. 2010. 11 груд. С. 37 – 41.
4. Посохов І.С. Сучасні тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу: міжнародний та національ-
ний досвід: колективна монографія / за заг. ред. А.Ю. Парфіненка. Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. 412
с. http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/handle/123456789/13345 (дата звернення: 02.10.2021).
5. Explore Hotel Industry Statistics & Trends including Average Occupancy, Rates, Global Hotel Industry
Trends & More: [website]. URL: https://www.condorferries.co.uk/hotel-industry-statistics (viewed on: 02.10.2021).
Seasonality in the tourist accommodation sector: [website]. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Seasonality_in_the_tourist_accommodation_sector#By_accommodation_type (viewed on:
02.10.2021).
6. Seasonality in the tourist accommodation sector: [website]. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Seasonality_in_the_tourist_accommodation_sector#By_accommodation_type (viewed on:
02.10.2021).
7. Cerović, Z. Hotelski menadžment. Opatija: Fakultet za hotelski i turistčki menadžment, 2010. 850 s.
8. Bunja, Đ. Organizacija poslovanja u hotelijerstvu i turizmu: hotel i hotelijerstvo. Zagreb: Školska knjiga,
2008. 84 s.
9. Nights spent at tourist accommodation establishments: [website]. URL:
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/tour_occ_ninatт (viewed on: 02.10.2021).
10. Public opinion on how to improve customer comfort levels in hotels after the coronavirus (COVID-19)
pandemic worldwide as of May 2020: [website]. URL: https://www.statista.com/statistics/1155082/coronavirus-hotelslevel-of-comfort-improvement/ (viewed on: 02.10.2021).
11. Top 30 mobile marketing stats for hotels: [website]. URL: https://www.criton.com/news-hub/30-mobilemarketing-stats-for-hotels-in-2019/ (viewed on: 02.10.2021).
12. Despite challenges, OTA bookings continue to climb in Europe: [website]. URL:
https://www.phocuswright.com/Travel-Research/Research-Updates/2019/Despite-challenges-OTA-bookings-continueto-climb-in-Europe (viewed on: 02.10.2021).
13. Dobrianskа N., Nikoliuk O., Lebedieva V. Organizational and economic measures of tourism development
on the example of the Avangard United Territorial Community of Odessa region// Food Industry Economics. 2019.
Vol.11, Issue 3. P. 88-96. doi: 10.15673/fie.v11i3.1466
14. Добрянська Н.А., Попович В.В. «Зелений» туризм як стратегічний напрям соціально-економічного
розвитку регіонів України. // Економіка: реалії часу. 2018. № 3 (37). С. 20-28. URL:
https://economics.opu.ua/files/archive/2018/No3/20.pdf. DOI: 10.5281/zenodo.1326369. (дата звернення: 02.10.2021)
15. Houck J.P. «Market»: A Definition for Teaching // Western Journal of Agricultural Economics. 1984. C.
353 – 356.
16. Top 10 largest hotel groups of the world: [website]. URL:https://www.tourism-review.com/top-10-worldlargest-hotel-groups-news1988 (viewed on: 02.10.2021).
17. Tahiri A., Kovaçi I., Lekiqi B. Tourism and Hotel Industry: Definition, Concepts and Development – The
Case of Kosovo // Quality - Access to Success. 2021. 22(182). Р. 110-115.

Найчастіше прочитані статті того самого автора (ів)