Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Напрями удосконалення системи публічного управління розвитком у сфері охорони здоров’я України

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О. В. Ніколюк
http://orcid.org/0000-0002-1665-0361
В. А. Бондар
http://orcid.org/0000-0002-0419-6579
Н. Ю. Цвєткова
http://orcid.org/0000-0003-3372-3654

Анотація

У статті обґрунтовано напрями удосконалення системи публічного управління розвитком
сфери охорони здоров’я України. Визначено, що перспективним напрямком вдосконалення системи
публічного управління розвитком сфери охорони здоров’я є використання механізму державно-
приватного партнерства. Запровадження ефективних інститутів взаємодії держави і приватного
сектору сприяє розподілу повноважень на право власності, засоби виробництва й сприятиме розвитку
сфери охорони здоров’я України. Метою трансформації системи публічного управління розвитком у
сфері охорони здоров’я варто вважати, перш за все, становлення ефективних механізмів публічного
управління якості надаваної медичної допомоги, шляхом проведення системної перебудови такої
галузі, формування комплексного нормативно-правового простору й інформаційно-методологічної
доктрини щодо розвитку сфери охорони здоров’я. Формування протоколів щодо надання медичної
допомоги повинно проводитись Міністерством охорони здоров’я разом із Академією медичних наук
України та із залученням до їх опрацювання провідних експертів, науково-дослідних установ тощо.
Обґрунтовано актуальність та перспективність формування єдиної публічної системи стандартизації в
сфері охорони здоров’я, яка має орієнтуватись на: забезпечення її цілісності шляхом імплементації
єдиних підходів до проведення нормування, акредитації, ліцензування та сертифікації; сприяти
підвищенню якості, доступності і безпеки медичних послуг, лікарських засобів та різних виробів
медичного призначення; оптимальне й результативне використання фінансових, кадрових та
матеріальних ресурсів; динамічність впровадження інноваційних медичних технологій та
інформаційних технологій; інтеграцію сфери охорони здоров’я України у глобальне медичне
співтовариство.

Ключові слова:
управління, публічне управління, сфера охорони здоров’я, розвиток, державно-приватне партнерство

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Ніколюк, О., Бондар, В., & Цвєткова, Н. (2021). Напрями удосконалення системи публічного управління розвитком у сфері охорони здоров’я України. Food Industry Economics, 13(3). https://doi.org/10.15673/fie.v13i3.2137
Розділ
Особливості функціонування і розвитку механізмів публічного управління та адміні
Біографії авторів

О. В. Ніколюк, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039


доктор економічних наук, професор
кафедра менеджменту та логістики

В. А. Бондар, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039


кандидат економічних наук, старший викладач
кафедра менеджменту та логістики

Н. Ю. Цвєткова, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039


магістрант
кафедра менеджменту та логістики

Посилання

1. Бержанір А.Л. Світовий досвід забезпечення взаємодії влади та бізнесу в економічних системах //
Вісник Донецького національного університету. Вінниця. 2015. № 1. С. 32-35.
2. Гураль П.Ф. Громадянське суспільство і держава в Україні: взаємодія і розвиток // Часопис Київсько-
го університету права. 2013. № 3. С. 13-16.
3. Голуб В.Л. Державне визнання волонтерської діяльності як чинник розвитку взаємовідносин держа-
ви та суспільства // Теорія та практика державного управління. 2014. Вип. 4 (47). С. 110-118.
4. Державна політика розвитку громадянського суспільства: моніторинг ефективності. Європейський
досвід. К.: ПРООН, 2011. 97 с.
5. Ладиченко В. Проблеми взаємодії держави і громадянського суспільства // Публічне право. 2016. № 4
(24). С. 18-25.
6. Майсара Алкум. Міжнародний досвід організації конструктивного діалогу між організаціями грома-
дянського суспільства та державними органами // Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 11. С. 134-137.
7. Матійчик А.В. Волонтерська діяльність як детермінанта розвитку громадянського суспільства // Нау-
ково-теоретичний і громадсько-політичний альманах «Грані». 2016. Вип. 8 (136). С. 100-107.
doi.org/10.15421/171658
8. Schorpp R. Greece & Germany: What Role for Civil Society? Workshop III of the Greek-German Youth
Congress; Political foundation "The Konrad-Adenauer-Stiftung". 2016. 21.01. URL: http://www.kas.de/wf/en/33.35961
(retrieved from: 25.07.2021 р.)
9. Briushkova N.O., Nikoliuk O.V., Dobrianskа N.A. Institutionalization of the relationship between government and civil society in the context of management decisions // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. 2021. No
1 (53). С. 20-26. URL: https://economics.opu.ua/files/archive/2021/Nо1/20.pdf. DOI: 10.5281/zenodo.4885297. (retrieved from: 25.07.2021 р.)
10. Брюшкова Н.О., Ніколюк О.В., Удовиця О.Ф. Особливості прийняття управлінських рішень в
публічному управлінні // Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 3. URL:
http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1605. DOI: 10.32702/2307-2156-2020.3.39 (дата звернення: 25.07.2021р.)

Найчастіше прочитані статті того самого автора (ів)