Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Логістика функціональних областей: теоретичні підходи

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О. В. Ніколюк
http://orcid.org/0000-0002-1665-0361
К. Ю. Соколюк
http://orcid.org/0000-0002-0758-6468
Л. І. Димбовська
http://orcid.org/0000-0003-3809-4973

Анотація

У статті сформульовано універсальні теоретико-методологічні засади логістичного підходу,
який використовується для вирішення різних завдань стратегічного управління підприємствами. За-
пропоновано засади теорії кадрової логістики, насамперед концептуальні й науково-методичні поло-
ження щодо забезпечення організації і підвищення результативності використання персоналу підпри-
ємств на відповідних методологічних засадах імплементації логістичного підходу. Визначено, що логі-
стичний підхід є важливою складовою у забезпеченні адаптивності підприємств до зовнішнього сере-
довища. Встановлено, що формування логістичних систем в комерції передбачає інтеграцію систем
руху товарно-матеріальних потоків на основі координації всіх процесів товаропросування, починаючи
від закупівель товарів і закінчуючи поставкою їх споживачам, інтеграції управління товарними потока-
ми, єдиної технології матеріального потоку, разом із комплексом послуг, що надаються клієнтам тор-
говельного підприємства, адаптації логістичних систем до зміни зовнішнього та внутрішнього середо-
вища комерційної логістики, раціональної організації всіх елементів комерційної логістики, забезпе-
чення їх сумісності в організаційному і технологічному плані та інше.

Ключові слова:
логістика, управління, підприємства, кадри, система управління, логістичні підходи, механізми

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Ніколюк, О., Соколюк, К., & Димбовська, Л. (2021). Логістика функціональних областей: теоретичні підходи. Food Industry Economics, 13(4). https://doi.org/10.15673/fie.v13i4.2191
Розділ
Теоретичні та практичні аспекти менеджменту
Біографії авторів

О. В. Ніколюк, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039

доктор економічних наук, професор
кафедра публічного управління
та адміністрування

К. Ю. Соколюк, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039

кандидат економічних наук, доцент
кафедра маркетингу, підприємництва і торгівлі

Л. І. Димбовська, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039

магістрант
кафедри менеджменту і логістики

Посилання

1. Дроботя Я.А. Управління логістикою матеріальних запасів аграрних підприємств: дис. … канд. екон.
наук: 08.00.04: захист: 30 вересня 2011 р. / Керівник: Перебийніс В. І. Полтава: Полтавська державна аграрна
академія, 2011. 292 с. doi: 10.1055/s-0038-1628407
2. Савенко І.І. Логістичний підхід в управлінні потоками зернозберігаючих підприємств. Теоретико-
правовий та методологічний аспекти: монографія. Одеська національна академія харчових технологій. Одеса:
Поліграф, 2008. 272 с
3. Wilson W.W., Dahl B.L. Logistical Strategies and Risks in Canadian Grain Marketing // Canadian Journal
of Agricultural Economics. 2000, 48, Р. 141 –160. doi: 10.1111/j.1744-7976.2000.tb00271.x
4. Krueger A., Dooley F., Berruto R., Maier, D. Risk Management Strategies for Grain Elevators Handling
Identity-Preserved Grains // IAMA World Food and Agribusiness Congress West Lafayette. 2000. IN. June.
5. Lobo D.S., Conte H. Comparison of logistics strategies of two cooperatives in the poultry sector using Stated Preference Technique / POMS 23rd Annual Conference. Chicago, Illinois, U.S.A. 2011. April 20 to April 23
6. Manikas І., Kelemis A., Folinas D. Modeling of logistics processes in the Agrifood Supply Chain CIOSTA
& CIGR Section // V Conference 2011 29 June - 1 July 2011, Vienna, Austria. URL:
http://www.nas.boku.ac.at/fileadmin/_/H93/H931/CIOSTA_Presentations/man ikas.pdf (дата звернення: 2.11.2021)
7. Schlecht Sh. M., Wilson W.W., Dahl B.L. Logistical Costs and Strategies for Wheat Segregation. Agribusiness & Applied Economics Report. 2004. № 551, 34 p.
8. Тюріна Н.М., Гой І.В., Бабій І.В. Логістика: навч. посіб. К.: «Центр учбової літератури», 2015. 392 с.
9. Ніколюк О.В., Донець Л.Я Інноваційні засади управління системою логістичних бізнес-процесів зернового господарства // Економіка харчової промисловості. 2020. Т.12, вип. 2. С. 68-75.
doi:10.15673/fie.v12i2.1742
10. Крикавський Є.В. Логістика. Для економістів: підручник. Львів: Видавництво Національного
університету «Львівська політехніка», 2004. 448 с.

Найчастіше прочитані статті того самого автора (ів)