Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Стратегічні аспекти державного регулювання розвитку виноробної галузі України

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О. В. Ніколюк
http://orcid.org/0000-0002-1665-0361
І. М. Агеєва
http://orcid.org/0000-0002-9493-5493
Є. М. Коренман
http://orcid.org/0000-0002-5619-1403

Анотація

У статті представлено стратегічні аспекти державного регулювання розвитку вітчизняної вино-
робної галузі: соціально-економічна політика: методи державного регулювання розвитку виноробної
галузі, безпосередньо не пов'язані з даною сферою, однак впливають на ефективність його функціо-
нування; захист інтересів суб’єктів виноробної галузі на внутрішньому ринку, постійне стимулювання
експорту продукції виноробної галузі, сприяння формування єдиного на рівні країни ринку виноробної
продукції, формування сприятливих умов для імпорту техніки та технологій, які забезпечують підви-
щення рівня конкурентоспроможності внутрішніх виробників продукції виноробної галузі; модернізація
нормативно-правової бази функціонування виноробної галузі країни та її адаптація до європейських
стандартів; удосконалення суспільно-політичних відносин; забезпечення розвитку виробничої інфра-
структури, що припускає виділення державних коштів на проведення заходів саме довгострокового
характеру (субсидій на будівництво необхідних господарських приміщень, сприяння створенню об'єд-
нань та кластерних структур); розвиток інтеграційних процесів у виноробній галузі; сприяння активіза-
ції інвестиційних процесів у виноробній галузі; регулювання раціонального використання природних
ресурсів; регулювання й підтримка науково-дослідної діяльності.

Ключові слова:
виноробна галузь, регулювання, розвиток, стратегія, економічна політика

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Ніколюк, О., Агеєва, І., & Коренман, Є. (2022). Стратегічні аспекти державного регулювання розвитку виноробної галузі України. Food Industry Economics, 14(1). https://doi.org/10.15673/fie.v14i1.2268
Розділ
Сучасні проблеми економіки підприємств
Біографії авторів

О. В. Ніколюк, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039

доктор економічних наук, професор
кафедра публічного управління та адміністрування

І. М. Агеєва, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039

кандидат економічних наук, доцент
кафедра менеджменту і логістики

Є. М. Коренман, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039

старший викладач
кафедра менеджменту і логістики

Посилання

1. Стан виноробної галузі у світі: веб-сайт. URL: http://takeprofit.org/economicnews.php (дата звернення:
15.01.2022)
2. Державна служба статистики України: веб-сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення:
15.01.2022)
3. Пропозиція – Головний журнал з питань агробізнесу : веб-сайт. URL: propozitsiya.com.
4. Некрасова Л.А., Некрасова К.І. Аналіз та перспективи розвитку підприємств виноробної галузі в
Україні // Причорноморські економічні студії. 2016. № 6. С. 83 –87.
5. Концепція галузевої Програми розвитку виноградарства та виноробства України на період до 2025
року. М-во аграр. політики та продовольства України. URL: http://minagro.gov.ua. (дата звернення: 15.01.2022)
6. Кучеренко В.М. Формування та розвиток аграрної ринкової інституції виноробної галузі: автореф.
дис. ... канд. екон. наук: 08.00.03: захист 01.07.2016 / наук. кер. О.Б. Бутнік-Сіверський. Київ, 2016. 25 с.
7. Гаркуша О.Ю. Механізм регулювання розвитку виноробної галузі України: дис. … канд. екон. наук:
08.00.03: захист 16.10.2015 / наук. кер. І. В. Шкрабак. Кривий Ріг, 2015. 250 с.
8. Власов В.В., Белоус І.В. Стан і перспективні напрями розвитку виноградарства і виноробства //
Вісник аграрної науки. 2015. № 5. С. 5–10.
9. Ніколюк О. В. Стратегічні орієнтири державної політики підтримки конкурентоспроможності малого
бізнесу в Україні // Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 1. С. 114–120. doi: 10.32702/2306-6814.2020.1.114
10. Ніколюк О.В., Лівінський А.І. Стратегічний аспект формування регуляторної політики соціально-
економічного розвитку аграрного виробництва // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний
економічний університет. Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного
університету «Економічна думка», 2018. Том 28. № 1. С. 303-310.

Найчастіше прочитані статті того самого автора (ів)