Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Аналіз міжнародного ринку енотуристичних послуг

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Н. А. Добрянська
http://orcid.org/0000-0002-0826-8840
Г. О. Саркісян
http://orcid.org/0000-0001-7362-3637
І. В. Крупіца
http://orcid.org/0000-0003-1438-5039
К. М. Бирка
http://orcid.org/0000-0002-5257-399X

Анотація

В статті проведений аналіз особливостей міжнародного ринку енотуристичних послуг. Визна-
чено поняття енотуризму та енотуристичних послуг, охарактеризовано види послуг, що складають
комплекс туристичного продукту. Виділено дестинації, де популярний даний вид туризму та вказано їх
поділ відносно історії розвитку виноробної справи. Наведено перелік найкращих винних готелів та
найкращих ресторанів з винною картою світу. Описано особливості додаткових послуг енотуризму.
Визначено сутність понять лікувально-профілактичних та косметичних процедур, які носять назву ам-
пелотерапія, енотерапія. Представлено актуальні дослідження ринку спільного проєкту німецького
університету Гайзенхайма та представників виноробної галузі країни, яке полягало в ефективності
надання споживачам енотуристичних послуг. Зазначено країни-лідери за кількістю виробництва вина
та за індексом туристичної конкурентоспроможності в усіх туристичних макрорегіонах та виявлено те-
нденцію недостатнього розвитку туристичної індустрії, в тому числі і винної. На підставі вивченого ма-
теріалу запропоновано рекомендації щодо поліпшення розвитку ринку енотуристичних послуг.

Ключові слова:
ринок, міжнародний ринок, енотуризм, послуги

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Добрянська, Н., Саркісян, Г., Крупіца, І., & Бирка, К. (2022). Аналіз міжнародного ринку енотуристичних послуг. Food Industry Economics, 14(1). https://doi.org/10.15673/fie.v14i1.2271
Розділ
Актуальні аспекти розвитку готельно-ресторанного бізнесу та туризму
Біографії авторів

Н. А. Добрянська, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039

доктор економічних наук, професор
кафедра туристичного бізнесу і рекреації

Г. О. Саркісян, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039

доктор економічних наук, професор
кафедра туристичного бізнесу і рекреації

І. В. Крупіца, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039

кандидат економічних наук, доцент
кафедра туристичного бізнесу і рекреації

К. М. Бирка, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039

магістрант
кафедра туристичного бізнесу і рекреації

Посилання

1.World Tourism Organization (2019), UNWTO Tourism Definitions: UNWTO: Madrid: [website]. URL:
https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284420858 (дата звернення: 20.11.2021)
2. World Tourism Organization. Event: [website]. URL: https://www.unwto.org/event/5-unwto-globalconference-on-wine-tourism (дата звернення: 20.11.2021)
3. Wine Spectator. Restaurants. Snapshots of Wine Spectator`s Grand Award Winners: [website]. URL:
https://www.winespectator.com/articles/snapshots-of-wine-spectator-s-grand-award-winners (дата звернення:
20.11.2021)
4. Bordeaux Tourisme & Congres. Musee de Bordeaux. «La Cité du Vin»: [website]. URL:
https://www.bordeaux-tourisme.com/musees-bordeaux/cite-du-vin-monde-cultures (дата звернення: 20.11.2021)
5. Ринки туристичних послуг: стан і тенденції розвитку : монографія / за заг. ред. професора В.Г. Гера-
сименко. Одеса : Астропринт. 2013. С.334
6. International organization of vine and wine: Homepage: Technical standarts and docunents: Statistical analysis: State of the Vitiviniculture Market in 2020: [website]. URL: https://www.oiv.int/public/medias/7909/oiv-state-ofthe-world-vitivinicultural-sector-in-2020.pdf (дата звернення: 20.11.2021)
7. UNWTO. Events. UNWTO-OIV Webinar «Innovating in wine tourism in the context of COVID-19». Roberta Garibaldi: The impact of COVID on wine tourism: [website]. URL: https://www.unwto.org/events/innovating-inwine-tourism-in-the-context-of-covid-19 (дата звернення: 20.11.2021)
8. Francesca Lamantea (2021). Winetourism.com. Global survey on Online Wine Tastings. URL:
https://www.winetourism.com/winetourism-geisenhein-global-survey/ (дата звернення: 20.11.2021)
9. Добрянська Н. А., Попович В.В. «Зелений» туризм як стратегічний напрям соціально-економічного
розвитку регіонів України // Економіка: реалії часу. 2018. № 3 (37). С. 20-28. URL:
https://economics.opu.ua/files/archive/2018/No3/20.pdf. DOI: 10.5281/zenodo.1326369. (дата звернення: 20.11.2021)
10. Dobrianskа N., Nikoliuk O., Lebedieva V. Organizational and economic measures of tourism development
on the example of the Avangard United Territorial Community of Odessa region // Food Industry Economics. 2019.
Vol.11, Issue 3. P. 88-96. doi: 10.15673/fie.v11i3.1466

Найчастіше прочитані статті того самого автора (ів)