Scientific Works

ISSN-print: 2073-8730
ISSN-online:
ISO: 26324:2012
Архiви

Том 83 № 1 (2019)

Засновник: Одеська національна академія харчових технологій

Засновано в Одесі у 1937 р.  Відновлено з 1994 р.

Наукові праці внесено до Переліку наукових фахових видань України наказом Міністерства освіти і науки України 09.03.2016 р. № 241 (технічні науки)

Реєстраційне свідоцтво КВ №12577-1461 ПР  від 16.05.2007р. Видано Міністерством юстиції України.

Рекомендовано до друку та розповсюдження в мережі Internet  Вченою радою Одеської національної академії харчових технологій, протокол № 12 від 02.07.2019 р.

Мова видання: українська, російська, англійська

 

За достовірність інформації відповідає автор публікації

Матеріали друкуються мовою оригінала. Передрукування матеріалів журналу дозволяється лише за згодою редакції. Ліцензія CC-BYhttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Опубліковано: 2019-09-01

Розробка ключових елементів системи ресурсо- та енергоефективності

Виктория Соколова, Галина Всеволодівна Крусір, Тетяна Василівна Шпирко, І. Кузнєцова, І. Коваленко

21-26

Вирішення енерго-екологічних проблем круп’яного виробництва

Наталя Василівна Хоренжий, Алла Петрівна Лапінська

32-38

Инновационная технология и оборудование для получения суппозиториев

Олексій Іванович Шматок, Олеся Євгенівна Степанова, Ніна Борисівна Сильнягіна

57-61

Гідродинаміка газорідинних потоків на капілярно-пористих структурах

Валерій Омелянович Туз, Наталія Леонідівна Лебедь

39-44

Термічне розкладання гранульованої деревини в умовах змінної газової атмосфери

Тетяна Володимирівна Корінчевська, Вячеслав Аврамович Михайлик, Дмитро Михайлович Корінчук

45-50

Активатори процесу поглинання вуглекислого газу хлорофілсинтезуючими мікроводоростями

Василь Володимирович Дячок, Соломія Мандрик, Сергій Гуглич

51-56

Вплив тепловологої обробки на кінетику сушіння пектиновмісних матеріалів

Раїса Олексіївна Шапар, Олена Віталіївна Гусарова

62-66

Дослідження кавітаційних ефектів в насосах різних типів

Леся Юріївна Авдєєва, Едуард Костянтинович Жукотський, Андрій Анатолійович Макаренко

74-79

Температурный режим моногранулирования при производстве имитированных пищевых продуктов

Борис Иванович Басок, Борис Викторович Давыденко, Андрей Владимирович Тимощенко

80-84

Розробка енергоефективного режиму сушіння фітоестрогенної рослинної сировини

Жанна Олександрівна Петрова, Катерина Сергіївна Слободянюк

85-91

Розробка енергоефективної технології утилізації відходів олійно-жирової галузі

Вікторія Юріївна Скляр, Галина Всеволодівна Крусір, Ірина Вікторівна Коваленко, Ірина Олександрівна Кузнєцова

92-97

Інноваційні сонячні сушарки на основі сонячних теплових повітряних колекторів

Ростислав Йосипович Мусій, А. Заборовський, В. Гальчак, О. Желєзко

117-121

Іноваційні способи енергопідведення у процесах сушіння термолабільної сировини

Ігор Іванович Яровий, Мар'яна Анатоліївна Кашкано, Олена Іваноівна Маренченко, Євген Олександрович Пилипенко

122-128

Исследование дегазации жидкости в кавитационных течениях. Проблемы моделирования

Георгий Константинович Иваницкий, Богдан Ярославович Целень, Анна Євгенівна Недбайло, Аліна Василівна Коник

129-134

Моделювання впливу β-циклодекстрину як структуруючої добавки на кінетику сушіння водної суспензії їстівного гриба шиїтаке

Тетяна Яківна Турчина, Едуард Костянтинович Жукотський, Леся Олександрівна Костянець, Андрій Анатолійович Макаренко

152-156

Модульный принцип организации производства пеллет из растительного сырья

Владимир Александрович Бунецкий, Александр Викторович Зыков, Алексндр Кириллович Войтенко, Игорь Витальевич Безбах, А. А. Кашкарев

157-163