Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Технологічне підприємництво як інструмент розвитку виробництва та ефективності діяльності в харчовій промисловості

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Н. М. Купріна
http://orcid.org/0000-0003-4645-545X
Х. О. Баранюк
http://orcid.org/0000-0002-3346-0332

Анотація

Для підвищення та забезпечення рівня конкурентоспроможності вітчизняних промислових
підприємств з урахуванням впливу глобалізаційних процесів, необхідним, на наш погляд, є пошук ме-
тодів захисту вітчизняних товаровиробників. Саме підприємства малого бізнесу харчової промисло-
вості, здатні забезпечити розвиток економіки та підвищення рівня конкурентоспроможності країни, за-
безпечити харчовими продуктами її населення, а також сприяють створенню додаткових робочих
місць та розвиток бізнесу. В статті проведено теоретичних та практичних аспектів застосування су-
часних інструментів технологічного підприємництва та дослідження їх окремих видів на підприємствах
малого бізнесу і харчовій промисловості в сучасних умовах з метою забезпечення ефективності їх
функціонування та розвитку. Запропоновано використання кастомізації, як інструменту технологічного
підприємництва для розвитку та ефективності функціонування підприємств малого бізнесу в харчовій
промисловості в сучасних умовах. Проведено класифікацію кастомізації для підприємств малого
бізнесу в харчовій промисловості за масштабом охоплення та якісними ознаками, яка структурується
на індивідуальну і масову та стандартно-адаптовану відповідно.

Ключові слова:
технологічне підприємництво, розвиток малого бізнесу, підприємства малого бізнесу, розвиток виробництва, ефективність діяльності підприємства, кастомізація, харчова промисловість

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Купріна, Н., & Баранюк, Х. (2022). Технологічне підприємництво як інструмент розвитку виробництва та ефективності діяльності в харчовій промисловості. Food Industry Economics, 14(2). https://doi.org/10.15673/fie.v14i2.2321
Розділ
Сучасні проблеми економіки підприємств
Біографії авторів

Н. М. Купріна, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039

докторка економічних наук, професорка
кафедра обліку та аудиту

Х. О. Баранюк, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039

докторка філософії, доцент
кафедра обліку та аудиту

Посилання

1. Баранюк Х.О. Забезпечення конкурентоспроможності підприємств малого бізнесу в харчовій про-
мисловості: дис. … ступеня доктора філософії: 051 «Економіка»: захист 15.12.2020 / наук. кер. Н.М. Купріна.
Одеса: Одеська національна академія харчових технологій. 2020. 2017 с.
2. Кирич Н. Б. , Вовк Ю.А., Погайдак О. Б., Вовк І.П. Технологічне підприємництво і науково-
дослідні програми інноваційного малого бізнесу // Ефективна економіка. 2010. № 10. URL:
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=335 (дата звернення 15.05.2022).
3. Бутенко А.І., Шлафман Н.Л., Бондаренко О.В. Концепція формування системи технологічного пі-
дприємництва в Україні // Економічний вісник Донбасу. 2017. № 1 (47). С. 31 –38. URL:
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/123119/5-Butenko.pdf?sequence=1 (дата звернення
15.05.2022).
4. Technological entrepreneurship / edited by Philip Phan. p. cm. (Research in entrepreneurship and
management ; v. 2). New York [etc.]: Information Age Publishing Inc. 2002. 270 p.
5. Lumpkin, G. T. and Gregory G. Dess. Linking two dimensions of entrepreneurial orientation to firm
performance: The moderating role of environment and industry life cycle // Journal of Business Venturing. Volume 16,
Issue 5, September, 2001, p. 429-451. doi: 10.1016/S0883-9026(00)00048-3
6. Byers T.H. R. C. Dorf, A. J. Nelson. Technology Ventures: From Idea to Enterprise // McGraw-Hill,
2011. URL: https://vdoc.pub/documents/technology-ventures-from-idea-to-enterprise-k736s1usshk0 (дата звернення
10.05.2022).
7. Bailetti T. Technology Entrepreneurship: Overview, Definition, and Distinctive Aspects // Technology
Innovation Management Review. 2012. February. URL: https://timreview.ca/article/520. doi: 10.22215/timreview/520
(дата звернення 10.05.2022).
8. Кочубей Р.В. Содержание понятия «предпринимательская структура» // Маркетинг і менеджмент
інновацій. 2012. №1. С. 64-68. URL: https://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2012_1_64_68.pdf. doi:
10.3934/energy.2022004 (дата звернення 10.05.2022).
9. Шарко В. В. Кастомізація як напрям підвищення ефективності маркетингової діяльності підпри-
ємства // Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. № 11. С. 556-558.
10. Болотна О., Бабошко А., Бушля Д. Етичність масового використання індивідуального маркетингу в
боротьбі за лояльність споживачів // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні
науки. 2015. Вип. 10. Ч. 1. С. 19–22.
11. Piller T. Frank, Tseng M. Mitchell. Handbook of research in Mass Customization and Personalization.
Published in two volumes (Part 1: Strategies and Concepts, Part 2: Application and Cases). New York: World Scientific
Press, 2010. doi: 10.1142/7378
12. Anderson D.M. Build-to-Order & Mass Customization, the Ultimate Supply Chain and Lean Manufacturing Strategy for LowCost On-Demand Production without Forecasts or Inventory. CIM Press. 2008. 520 р.

Найчастіше прочитані статті того самого автора (ів)