Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Аналіз сучасного стану зовнішньої торгівлі України агропродовольчими товарами

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

П. О. Антонюк
http://orcid.org/0000-0002-8100-2563
О. П. Антонюк
http://orcid.org/0000-0002-9182-4982
Т. М. Ступницька
http://orcid.org/0000-0002-2517-2795
Х. О. Баранюк
http://orcid.org/0000-0002-3346-0332

Анотація

Основою дослідження є системний підхід в аналізі експортно-імпортних операцій з агропродо-
вольчими товарами як важливої ланки зовнішньої торгівлі з широким використанням методів та при-
йомів статистичного аналізу. Проаналізовано розвиток торгівлі агропродовольчими товарами з точки
зору експортної виручки, величини та динаміки сальдо, динаміки та структури експортно-імпортних
операцій. В дослідженні вказано на причини переважно сировинного характеру експорту, шо на думку
авторів пов’язано з особливостями виробництва продукції в сільському господарстві та харчовій про-
мисловості, а саме: високими темпами зростання продукції рослинництва і стагнацією в тваринництві,
а також ситуацією в переробних підприємствах стосовно обсягів продукції, асортименту та якості, що
поступається іноземним товарам. Аналіз досвіду ряду передових країн показує, що розвиток зовніш-
ньої торгівлі має бути забезпеченим за рахунок нарощування не продукції рослинництва, а продукції
тваринництва та готових харчових продуктів. У висновках представлено рекомендації стосовно зрос-
тання експорту продукції саме цих товарних груп, що вплине на товарну структуру та зменшить
від’ємне сальдо по ряду товарних позицій.

Ключові слова:
статистичний аналіз, прийоми статистичного аналізу, агропродовольча продукція, експорт, імпорт, сальдо, товарна структура, географічна структура

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Антонюк, П., Антонюк, О., Ступницька, Т., & Баранюк, Х. (2021). Аналіз сучасного стану зовнішньої торгівлі України агропродовольчими товарами. Food Industry Economics, 13(3). https://doi.org/10.15673/fie.v13i3.2128
Розділ
Формування та розвиток ринку продуктів харчування
Біографії авторів

П. О. Антонюк, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України Французький бульвар, 29, м. Одеса, Україна, 65044

кандидат економічних наук, науковий співробітник
відділ ринкових механізмів і структур

О. П. Антонюк, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039

кандидат економічних наук, доцент
кафедра обліку та аудиту

Т. М. Ступницька, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039

кандидат економічних наук, доцент
кафедра обліку та аудиту

Х. О. Баранюк, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039

асистент
кафедра обліку та аудиту


Посилання

1. Антонюк О.П., Антонюк П.О., Лисюк В.М. Країни Азії – головний партнер України в торгівлі агро-
продовольчими товарами // Економіка харчової промисловості. 2018. Т. 10, вип.2 С. 22-30. doi:
10.15673/fie.v1 0i2.957
2. Антонюк П.О., Антонюк О.П., Ступницька Т.М., Головаченко Л.М. Стан та результати торгівлі аг-
ропродовольчими товарами між Україною і Європейським союзом // Економіка харчової промисловості. 2019.
Т.11, вип.1. С. 27-36. doi: 10.15673/fie.v11i1.1292
3. Антонюк П.О., Антонюк О.П., Ступницька Т.М., Баранюк Х.О. Статистична оцінка формування зо-
внішньої торгівлі України готовими харчовими продуктами // Економіка харчової промисловості. 2021. Т.13,
вип. 1. С. 3-11. doi: 10.15673/fie.v13i1.2006
4. Державна служба статистики України URL: http://ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 10.07.2021)
5. Кириленко І.Г., Івченко В.Є., Деменчук В.В. Основні тенденції розвитку світового продовольчого
ринку та виробництво продовольства в Україні // Економіка АПК. 2018. № 9. С. 34-35. doi: 10.32317/2221 -
1055.201809034
6. Осташко Т.О. Експорт агропродовольчих товарів у ЄС: перспективи і завдання // Економіка і про-
гнозування. 2016. № 1. С.83-94. . doi: 10.15407/eip2016.01.083
7. Польша / Импорт и Єкспорт / Весь Мир / Все товары 2008–2019. URL:
https://trendeconomy.ru/data/h2/Poland?%20time%20period%20=%202019-2008 (дата звернення: 10.07.2021)
8. Приватизація спиртової галузі [Електронний ресурс]. URL: https://privatization.gov.ua/alcoholindustry/ (дата звернення: 10.07.2021)
9. Пугачев М.І. Розвиток зовнішньої торгівлі агропродовольчими товарами // Економіка АПК. 2019. №
3. С. 6-13. doi: 10.32317/2221 -1055.201903006
10. Сегеда С.А. Аграрно-продовольча продукція в товарній структурі зовнішньої торгівлі України //
Економіка АПК. 2019. № 2. С. 73-83. doi: 10.32317/2221 -1055.201902073
11. Формування глобального і регіонального ринків сільськогосподарської сировини та продовольства:
монографія / Ю.О. Лупенко та ін. / за ред. Ю.О. Лупенка, М.І. Пугачова. Київ: ННЦ-ІАЕ-2015, 320 с.
12. ЕС стал мировым лидером по экспорту продовольствия: веб-сайт. URL: https://goo.su/7xnD (дата
звернення: 10.07.2021)

Найчастіше прочитані статті того самого автора (ів)