Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Механізм оцінки, відновлення й підвищення темпів розвитку готельного бізнесу

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О. А. Жигулін
http://orcid.org/0000-0003-1532-2806

Анотація

Досліджено процеси оцінки, відновлення й підвищення темпів розвитку готельного бізнесу під
впливом економічних, санітарних і політичних кризових явищ. Розроблено управлінський механізм,
який дозволяє виявити й оперативно (протягом місяця) нейтралізувати дію неефективного методу
управління («фактор мінімум»), який унеможливлює розвиток готельного підприємства. Методом дос-
лідження є метод, за яким розвиток суб’єкта господарювання оцінюється через показник зі складови-
ми: рівень сталості й стан розвитку. Вважається, якщо сплановані на рік показники діяльності (дохід,
виробництво, витрати, фінанси, рентабельність, співвідношення «якість/ціна») не виконуються та (або)
тренд динаміки продажів спадний, то це свідчить про відсутність розвитку підприємницької структури
готельного бізнесу. Апробація роботи механізму оцінки, відновлення й підвищення темпів розвитку
готельного бізнесу проводилася на підприємствах України й дала позитивний результат.

Ключові слова:
розвиток, показник розвитку, готельний бізнес, оцінка й відновлення розвитку

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Жигулін, О. (2022). Механізм оцінки, відновлення й підвищення темпів розвитку готельного бізнесу. Food Industry Economics, 14(2). https://doi.org/10.15673/fie.v14i2.2326
Розділ
Актуальні аспекти розвитку готельно-ресторанного бізнесу та туризму
Біографія автора

О. А. Жигулін, Одеський національний технологічний університет вул. Канатна 112, м. Одеса, Україна, 65039

доктор економічних наук, доцент
кафедра туристичного бізнесу і рекреації

Посилання

1. Браймер Р.А. Основы управления в индустрии гостеприимства / Браймер Р.А.; пер. с англ. М.: Ас-
пект Пресс, 2015. 382 с.
2. Бірюкова Ю. А. Розвиток туристичного готельного бізнесу в рамках моделі державно-приватного
партнерства // Ефективна економіка. 2021. № 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/ (дата звернення
21.04.2022 р.).
3. Котлер Ф. Маркетинг. Гостеприимство и туризм / Котлер Ф.; пер. с англ. под. ред. Р. Б. Ноздревой.
М.: ЮНИТИ. 2015. 787 с.
4. Бойко М. Г., Охріменко А. Г., Расулова А. М. Концептуальні основи розвитку корпорацій у тури-
стичному та готельно-ресторанному бізнесі // Науковий вісник Херсонського державного університету. Випуск
13 (2), 2015. С. 35 – 39.
5. Галасюк С. С. Бізнес-готелі на ринку ділового туризму Одеського регіону // Інфраструктура ринку.
Вип. 5, 2017. С. 139-145.
6. Завідна Л. Д. Готельний бізнес: стратегії розвитку : монографія. К.: Вид-во Київського національного
торгово-економічного університету, 2017. 600 с.
7. Мунін Г. Перспективи розвитку готельного бізнесу в Києві // Економіст. 2001. № 1. С. 62-65
8. Tkachenko Т., Sidletska І., Gladkey А. Franchising in international hotel business // Зовнішня торгівля:
економіка, фінанси, право. 2017. № 6. С. 24–32.
9. Ламперт К. Психология отелей, ресторанов и баров / Ламперт К.; пер. с нем. Харьков: Издательство
«Гуманитарный центр», 2015. 272 с.
10. Хорст Ш. Ritz-Carlton: правила бизнеса от основателя сети отелей высшего класса / Хорст Ш.; пер. с
англ. А. Р. Тихомирова. М.: ООО «Издательство АСТ», 2020. 180 с.
11. Офіційний сайт управління статистики України: [Веб-сайт]. URL: www.ukrstat.gov.ua (дата звернен-
ня: 04.05.2022 р.).
12. Жигулін О. А., Махмудов І. І., Попа Л. М. Логістика в управлінні конкурентоспроможністю бізне-
су при виході економіки із стану глобальної кризи: Монографія. Ніжин: Вид-во Ніжинського державного
університету ім. Миколи Гоголя, 2021. 544 с.