Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Відновлення ефективності методів управління підприємством: агропродовольча, готельна й ресторанна сфера

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О. І. Кушнір
http://orcid.org/0000-0003-4417-3002
О. А. Жигулін
http://orcid.org/0000-0003-1532-2806

Анотація

Розроблено банк способів і прийомів відновлення ефективності методів управління підприємс-
твом в агропродовольчій, готельній і ресторанній сферах. Він складається з банку відомих способів і
прийомів бізнесу, які гарно себе зарекомендували на практиці, у сукупності з ринково орієнтованою
системою цілей управління й соціо-еколого-економічними нормативами. Обґрунтовано, що цілі мето-
дів управління агропродовольчими, готельними й ресторанними підприємствами повинні бути орієн-
тованими на базову конкурентну стратегію «економія на витратах», «висока якість», «інноваційно-
креативна диференціація», відповідно. Це дає можливість забезпечувати дію синергетичного ефекту в
управлінні та формувати дисипативну (стійку) структуру управління виробничою діяльністю підприєм-
ства.У теперішніх умовах господарювання важливою є перевірка методів управління на дотримання
соціо-еколого-економічних нормативів. Якщо перевірка дала негативний результат, то метод управ-
ління вважається неефективним й унеможливлює розвиток підприємства. Перевірка розроблених по-
ложень проводилася на підприємствах агропродовольчої, готельної й ресторанної галузей економіки
України й дала позитивний результат.

Ключові слова:
метод управління, «фактор мінімум», банк способів і прийомів, відновлення ефективності методу

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Кушнір, О., & Жигулін, О. (2022). Відновлення ефективності методів управління підприємством: агропродовольча, готельна й ресторанна сфера. Food Industry Economics, 14(2). https://doi.org/10.15673/fie.v14i2.2322
Розділ
Сучасні проблеми економіки підприємств
Біографії авторів

О. І. Кушнір, Одеський національний технологічний університет вул. Канатна 112, м. Одеса, Україна, 65039

аспірант
кафедра економіки промисловості

О. А. Жигулін, Одеський національний технологічний університет вул. Канатна 112, м. Одеса, Україна, 65039

доктор економічних наук, доцент
кафедра туристичного бізнесу і рекреації

Посилання

1. Алиева З. А. Методы управления организациями: теоретико-методический аспект. М.: ЗАО «Издате-
льство экономика», 2004. 272 с.
2. Finch F. The Facts on File encyclopedias of management techniques. N.Y.: Facts on File Publications, 1985.
323 p.
3. Кабанов А. И. Экономические методы формирования и реализации государственной научно-
технической политики в угольной промышленности. Донецк : ИЭП НАН Украины, 1998. 448 с.
4. Раєвнєва О. В. Управління розвитком підприємства: методологія, механізми, моделі: монографія.
Харків : ІНЖЕК, 2006. 496 с.
5. Дем’яненко С. І. Менеджмент виробничих витрат у сільському господарстві. К.: КНЕУ, 1998. 264 с.
6. Дайновский Ю. А. 505 приемов бизнеса: Маркетинг, менеджмент, реклама, торговля, производство,
налоги, стимулирование труда. К.: А.С.К., 1998. 272 с.
7. Крэнделл Р. 1001 способ успешного маркетинга. М.: ФАИР-ПРЕСС, 2003. 496 с.
8 Классики менеджмента / под ред. М. Уорнера. Пер. с англ. В. Кузина. СПб.: Питер, 2001. 1168 с.
9. Жигулін О. А., Махмудов І. І., Попа Л. М. Логістика в управлінні конкурентоспроможністю бізнесу
при виході економіки із стану глобальної кризи: монографія. Ніжин: Вид-во Ніжинського державного універси-
тету ім. М. Гоголя, 2021. 544 с.
10. Кушнір О. І., Жигулін О.А. Механізм формування інклюзивної моделі розвитку бізнесу в агропро-
довольчій, готельній і ресторанній сферах // Економіка харчової промисловості. 2022. Т.14, вип. 1. С.3 -14. doi
10.15673/fie.v14i1.2264