Grain Products and Mixed Fodder’s

ISSN-print: 2313-478X
ISSN-online: 2411-3921
ISO: 26324:2012
Архiви

ВИЗНАЧЕННІ ВНУТРІШНЬОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ У КОМБІКОРМОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

B. Iegorov
https://orcid.org/0000-0001-7526-0315
N. Khorenzhy
http://orcid.org/0000-0001-7912-4791

Анотація

Трав'яне борошно – унікальний білково-вітамінний кормовий засіб, роль якого в годівлі тварин важко переоцінити. У 2010 році індустрія виробництва трав'яного борошна з люцерни, наприклад, в Європі включала 300 заводів та 50 фермерських господарств, які виготовляли 4200 млн.т продукції. В Росії також розвиток птахівництва та тваринництва підвищив попит на цей кормовий засіб та поступово відновив його виробництво. Але в Україні внаслідок своєї високої енергоємності виробництво трав'яного борошна майже припинилось. Паливоенергетичний баланс цієї технології показує, що дизельне паливо забезпечує біля 92,3 % всіх потреб обладнання в енергії, а його вартість складає 90,8 % від загальних витрат на всі паливно-енергетичні ресурси. На електрику ж припадає лише 7,7 % від загальних потреб, а витрати на її оплату становлять також 9,2 % від загальних витрат на придбання паливно-енергетичних ресурсів. В Одеській національній академії харчових технологій на кафедрі технології комбікормів і біопалива запропоновано та науково обґрунтовано новий технологічний спосіб виробництва комбікормової продукції з використанням вологих кормових засобів без їх попереднього або наступного сушіння, який розкриває резерви ресурсів сировинної бази комбікормового виробництва, у тому числі за рахунок кормових трав та зеленої маси культурних рослин, тощо.
Мета роботи полягає у вивченні енергетичної доцільності застосування екструдування для зневоднення вологих кормових засобів при комплексній їх переробці в комбікормову продукцію. Для досягнення поставленої мети вирішені наступні задачі: проведено підбор та розрахунок необхідного технологічного обладнання для принципової технологічної схеми виробництва комбікормової продукції з включенням вологих кормових трав; проведено енергетичний аудит базової (традиційної) та нової технології виробництва комбікормової продукції з включенням кормових трав. Оскільки нову технологію рекомендовано реалізовувати на комбікормових підприємствах невеликої потужності через близькість сировини, вона повинна бути спроможною переробляти кормові трави в обсязі, не меншому ніж базова технологія виробництва трав’яної муки. Мінімальна продуктивність сушарного агрегату типу АВМ для приготування складає 0,65 т/год по трав’яній муці (2,7 т/год по сировині). Таким чином проведений енергетичний аудит базової (традиційної) та нової технології виробництва комбікормової продукції з включенням кормових трав доказав, що в результаті застосування процесу екструдування з метою зневоднення нова технологія стає більш енергоефективною у порівнянні з традиційною технологією сушіння кормових трав та подальшого виробництва продукції з включенням трав’яної муки, а значить і економічно доцільною, оскільки відбувається загальна економія ПЕР 875 МДж/т або - на суму 514,18
грн (44 %).

Ключові слова:
енергоефективність, електроенергія, паливо, паливно-енергетичні ресурси, екструдування, комбікорм, трав'яна мука

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Iegorov, B., & Khorenzhy, N. (2021). ВИЗНАЧЕННІ ВНУТРІШНЬОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ У КОМБІКОРМОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ. Grain Products and Mixed Fodder’s, 21(1), 37-42. https://doi.org/10.15673/gpmf.v21i1.2095
Розділ
КОРМИ, ЯКІСТЬ, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ТВАРИННИЦТВО

Посилання

1. Bevz, V.V. Enerhoefektyvnist’ pidpryyemstv kharchovoyi promyslovosti – suchasnyy stan i stratehiya rozvytku [Tekst] / V.
V. Bevz // Naukovi pratsi Natsional’noho universytetu kharchovykh tekhnolohiy. – 2010. – T. 1. – №. 35 - S. 15 – 17.
2. Bevz, V. V. Enerhozberezhennya – potentsial rozvytku ekonomiky Ukrayiny [Tekst] / V. V. Bevz // Kharchova promyslovist’.
— 2010. — № 9. — S. 186–190.
3. Bevz, V. V. Enerhozberezhennya — efektyvnyy shlyakh do znyzhennya vytrat vyrobnytstva [Tekst] / V. V. Bevz //
Kharchova promyslovist’. — 2010. — № 9. — S. 190–194.
4. Bevz, V. V. Znyzhennya enerhoyemnosti produktsiyi – innovatsiynyy shlyakh rozvytku pidpryyemstv kharchovoyi
promyslovosti [Tekst] / V. V. Bevz // Finansy, oblik, audyt: zb. nauk. prats’. – K.: KNEU. - 2011. - № 17. - S. 16-24.
5. Matsevytыy, Yu.M. Perspektyvы эnerho- y resursosberezhenyya na osnove yntehratsyonnoy modely razvytyya
terrytoryal’no-promыshlennыkh kompleksov [Tekst] / Yu.M. Matsevytыy, V.V. Solovey, A.Y. Vasyl’ev // Tekhnolohycheskyy
audyt y rezervы proyzvodstva. – 2014. - № 6/1 (20). – S. 26 – 31.
6. Kaynov, A. Kompleksnaya lynyya po proyzvodstvu travyanoy muky [Tekst]/ A. Kaynov// Kombykorma. – 2012. - № 4. –
S.41-42.
7. Zafren, S. Ya. Tekhnolohyya pryhotovlenyya kormov [Tekst]/ S.Ya. Zafren //M.: Kolos. – 1977. – 239 s.
8. Sokhansanj, S. Kinetics of dehydration of green alfalfa [Text] / S. Sokhansanj, R. T. Patil //Drying technology. – 1996. – T.
14. – №. 5. – S. 1197-1234.
9. Wood, H.C. Heat treatment of chopped alfalfa in rotary drum dryers [Text]/ H.C. Wood, S. Sokhansanj // Journal: Drying
Technology. - Volume 8, Issue 3, January 1990. - R. 543-569.
10. Patil, R. T. Thin layer drying of components of fresh alfalfa [Text] / R. T. Patil and all// Canadian Agricultural Engineering.
– 1992. – T. 34. – S. 343-343.
11. Wu, H. Alfalfa drying properties and technologies-in review [Text] / H. Wu //Nature and Science. – 2004. – T. 2. – № 4. – S.
65-67.
12. Guillemot, E. The European alfalfa drying system Rezhym dostupu http://alfalfa.ucdavis.edu/ symposium/
2011/files/talks/11WAS-3_Guillemont_EuropeanSystems.pdf
13. Kuchynskas, Z.M. Oborudovanyya dlya sushky, hranulyrovanyya y bryketyrovanyya kormov [Tekst] / Z.M. Kuchynskas, V.Y.
Osobov, Yu.L. Fruher. – M.: Ahropromyzdat, 1988. – 208 s.
14. Ehorov, B. V.Эkstrudyrovanye pry pererabotke kombykormov povыshennoy vlazhnosty [Tekst] / B. V. Ehorov, O. H. Burdo, V.V. Honcharenko, N. V. Khorenzhyy // Khranenye y pererabotka zerna. - 2005. - № 9. – S.33 – 37.
15. Khorenzhyy, N.V. Otsinka produktyvnoyi diyi kombikormovoyi produktsiyi iz vklyuchennyam volohykh kormovykh trav u
hodivli velykoyi rohatoyi khudoby [Tekst] // Nauk. pratsi / ONAKhT. – O., 2014. - Vyp. 46. T. 1. – S. 70 – 76.
16. Yehorov, B. V. Metodychni vkazivky do vykonannya kursovoho ta dyplomnoho proektuvannya dlya studentiv profesiynykh
napryamiv pidhotovky 7.05170101, 8.05170101 dennoyi ta zaochnoyi form navchannya. U 3-kh ch. [Tekst] / Yehorov B.V.,
Kochetova A.O., Makarov O.P., Brazhenko V.Ye., Pulatov V.B. - Odesa, ONAKhT, 2011.
17. Budro, O.H. Metodycheskye ukazanyya k yzuchenyyu kursa «Osnovы эnerhetychekoho menedzhmenta» [Tekst] / O.H.Burdo. –
Odessa, ONAPT, 2003 h. – 40 s.
18. Burdo, O.H. Эnerhetycheskyy monytorynh pyshchevыkh proyzvodstv [Tekst]/ O.H.Burdo – Odessa: Polyhraf, 2008. – 244s.
19. Pravylakh orhanizatsiyi i vedennya tekhnolohichnoho protsesu vyrobnytstva kombikormovoyi produktsiyi [Tekst]. – K.:
Ministerstvo ahropromyslovoho kompleksu Ukrayiny, Kyyivs’kyy instytut khliboproduktiv, 1998. – 220 s.
20. Prakhovnyk, A.V. Эnerhetycheskyy menedzhment [Tekst] / A.V. Prakhovnyk, A.Y. Solovey, V.V. Prokopenko y dr. – K.:
IEENTUU «KPY», 2001. – 472 s.
21. Ehorov, B.V. Эkstrudyrovannыe kombykorma na osnove lyutsernovoy rezky [Tekst] / B.V. Ehorov, V.V. Honcharenko, N.V.
Khorenzhyy // Zernovi produkty i kombikormy. – 2004. – № 3. – S. 30 – 34
22. Yehorov, B.V. Tekhnolohichni osnovy portsiynoyi tekhnolohiyi vyrobnytstva kombikormiv dlya velykoyi rohatoyi khudoby
[Tekst]/ B.V. Yehorov, N.V. Khorenzhyy// Zb.dop. mizhnar. konf.“Ukrayina. Kombikormy–2004”–Kyyiv, 2004. – S. 70–72.
23. Ehorov, B.V. Эkstrudyrovannыe kombykorma na osnove lyutsernovoy rezky [Tekst]/ B.V. Ehorov, V.V. Honcharenko, N.V.
Khorenzhyy // Khranenye y pererabotka zerna. – 2004. – № 9. – S. 37 – 39.