Food Science and Technology

ISSN-print: 2073-8684
ISSN-online: 2409-7004
ISO: 26324:2012
Архiви

ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЗБРОДЖУВАННЯ СУСЛА ВИСОКИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ ІЗ ЗЕРНОВОЇ СИРОВИНИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БІОЕТАНОЛУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

S. Kovalchuk
https://orcid.org/0000-0002-5344-1243
Yu. Dolomakin
https://orcid.org/0000-0001-5279-9916

Анотація

Біоетанол є однією з найбільш перспективних альтернатив викопному паливу, яке можна виробляти з різних відновлюваних джерел, багатих вуглеводами. Пріоритетним напрямом наукових досліджень в біотехнології є розробка нових ресурсозберігаючих технологій виробництва біоетанолу. Для забезпечення ефективного процесу біоконверсії вуглеводвмісної сировини в біоетанол доцільно оптимізувати технологічні параметри зброджування сусла високих концентрацій із зернової сировини. Для обґрунтування технологічних параметрів процесу зброджування висококонцентрованого сусла та встановлення закономірностей зміни концентрації етанолу в зрілих бражках у залежності від початкової концентрації сухих речовин сусла, концентрації виробничих дріжджів та температури зброджування, провели лабораторні експериментальні дослідження зразків за розробленою технологією. Зернове сусло зброджували осмофільною термотолерантною расою спиртових дріжджів Saccharomyces cerevisiae ДО–16 (IMB Y–5099) за температури 32-37°С. Початкова концентрація сухих речовин становила 26-30%. Для оптимізації технологічних параметрів процесу зброджування зернового сусла високих концентрацій провели планування експерименту в результаті реалізації якого побудували математичні моделі. Для отримання рівнянь регресії другого порядку в натуральному вигляді визначили основний рівень для кожного технологічного параметру процесу та його інтервал варіювання. Створена математична модель дає можливість розрахувати концентрацію етанолу залежно від початкової концентрації сусла, концентрації виробничих дріжджів та температури бродіння. За рівняннями математичної моделі здійснено оптимізацію процесу зброджування сусла високих концентрацій для виробництва біоетанолу. Встановлено, що для синтезу максимальної концентрації спирту в бражках за технологією зброджування сусла високих концентрацій концентрація сусла повинна становити 30% сухих речовин, концентрація виробничих дріжджів 40 млн./см3, а температура головного бродіння 35°С.

Ключові слова:
біоетанол, зброджування, Saccharomyces cerevisiae, оптимізація, сусло високої концентрації

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Kovalchuk, S., & Dolomakin, Y. (2022). ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЗБРОДЖУВАННЯ СУСЛА ВИСОКИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ ІЗ ЗЕРНОВОЇ СИРОВИНИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БІОЕТАНОЛУ. Food Science and Technology, 16(2). https://doi.org/10.15673/fst.v16i2.2375
Розділ
Біопроцеси, біотехнологія харчових продуктів, БАР