Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Аналіз сталих харчових систем в Україні

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

А. А. Івашура
http://orcid.org/0000-0002-0022-7489
О. М. Борисенко
http://orcid.org/0000-0002-2746-6797
М. М. Івашура
http://orcid.org/0000-0003-3427-6024
Н. С. Цапко
http://orcid.org/0000-0003-2480-3636

Анотація

Аналіз світових сталих дієтичних сценаріїв та аналіз сьогоднішнього раціону харчування в
Україні показує, що останній не є ні здоровим, ні екологічно сталим. Обґрунтовано, що цілі щодо збе-
реження здоров'я та регулювання кліматичної стабільності, контрольовані сталим харчуванням, зага-
лом узгоджуються та досягаються завдяки скороченню споживання насамперед яєць та молочних
продуктів. Реформування українських дієтичних рекомендацій може бути не тільки корисним з точки
зору здоров'я, але й необхідне для досягнення Україною глобальних цілей у галузі сталого розвитку,
подальшої екологізації сільськогосподарського виробництва та всієї продовольчої системи загалом.
Необхідно розробити сталі рекомендації щодо здорового харчування для українців з урахуванням на-
бору дієтичних рекомендацій, запропонованих Комісією EAT-Lancet із здорового харчування на основі
сталих харчових систем. При цьому необхідно врахувати національні харчові звички, кліматичні умови
та фінансові можливості всіх громадян України.

Ключові слова:
стале споживання, стале харчування, зміна клімату, екологічна сталість, продовольча безпека

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Івашура, А., Борисенко, О., Івашура, М., & Цапко, Н. (2022). Аналіз сталих харчових систем в Україні. Food Industry Economics, 14(2). https://doi.org/10.15673/fie.v14i2.2318
Розділ
Наукові проблеми трансформації економічних систем і становлення ринкової економіки
Біографії авторів

А. А. Івашура, Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця, пр. Науки, 9-А, м. Харків, Україна,61166

кандидат сільськогосподарських наук, доцент
кафедра технологій і безпеки життєдіяльності

О. М. Борисенко, Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця, пр. Науки, 9-А, м. Харків, Україна,61166

кандидат технічних наук, доцент
кафедра технологій і безпеки життєдіяльності

М. М. Івашура, Національний фармацевтичний університет, вул. Пушкінська, 53, м. Харків, Україна, 61002

кандидат сільськогосподарських наук, доцент
кафедра неорганічної та фізичної хімії

Н. С. Цапко, Науково-дослідна установа «Український науко- во-дослідний інститут екологічних проблем» вул. Бакуліна, 6, м. Харків, Україна, 61166

кандидат технічних наук, доцент
начальник відділу міжнародного співробітництва
та науково-технічної інформації

Посилання

1. Івашура А. А., Борисенко О. М., Солдатенко А. О. Стале харчування як екологічний маркер в індуст-
рії гастрономічного туризму // Комунальне господарство міст. Сер. Економічні науки: науково-технічний збір-
ник. 2021. № 5 (165). С. 50–55. doi: 10.33042/2522-1809-2021 -5-165-50-55
2. Івашура А. А., Борисенко О. М., Северинов О. В. Використання нутра-ергономічних стратегій і ре-
комендацій як факторів сталості харчування на виробництві // Комунальне господарство міст. Сер. технічні на-
уки: науково-технічний збірник. Харків. 2021. 6 (166). С. 163–168. doi: 10.33042/2522-1809-2021 -6-166-163-168
3. Willett W. C. Diet and health-finding a path to Veritas // European Journal of Epidemiology. 2018. Vol. 33.
P. 127–135. doi: 10.1007/s10654-018-0378-8
4. Кількість померлих за причинами смерті. Державна служба статистики України. Інститут демо-
графії та соціальних досліджень ім. В. Птухи НАН України: веб-сайт. URL:
http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/ukr/news/op_died.asp. (дата звернення: 12.03.2022)
5. GBD 2017 Diet Collaborators. Health effects of dietary risks in 195 countries, 1990 - 2017: a systematic
analysis for the Global Burden of Disease Study 2017 // Lancet. Vol. 393 (10184). P. 1958–1972. doi: 10.1016/S0140-
6736(19)30041-8
6. Скільки основних харчів з'їли українці за останні 10 років. Слово і діло: веб-сайт. URL:
https://www.slovoidilo.ua/2021/02/25/infografika/suspilstvo/skilky-osnovnyx-xarchiv-zyily-ukrayinczi-ostanni-10-
rokiv. doi: 10.1080/2325548X.2022.2036547 (дата звернення: 22.02.2022)
7. МОЗ України представило рекомендації зі здорового харчування. Міністерство охорони здоров’я
України: веб-сайт. URL: https://moz.gov.ua/article/news/moz-ukraini-predstavilo-rekomendacii-zi-zdorovogoharchuvannja. (дата звернення: 18.04.2022)
8. Здоровое питание. Всемирная организация здравоохранения: веб-сайт. URL:
https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet. (дата звернення: 20.01.2022)
9. Willett W., Rockström J., Loken B., Springmann M., Lang T., Vermeulen, S., Murray C. J. L. Food in the
Anthropocene: the EAT–Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems // The Lancet. 2019. Vol.
393. P. 447–492. doi:10.1016/s0140-6736(18)31788-4
10. Руководящие принципы правильного питания на основе имеющихся продуктов. Продовольствен-
ная и сельскохозяйственная организация Объединённых Наций: веб-сайт. URL:
https://www.fao.org/nutrition/education/food-dietary-guidelines/regions/europe/ru. (дата звернення: 07.02.2022)
11. One health: un nuovo approccio al cibo. Fondazione Barilla center: website. URL:
https://www.barillacfn.com/m/publications/one-health-un-nuovo-approccio-al-cibo.pdf. (дата звернення: 09.02.2022)
12. Івашура А. А., Винник О. П. Еколого-економічний світогляд і традиції природокористування в
українській культурі: монографія. Харків: Вид. ХНЕУ, 2008. 91 с.
13. Trendreport Ernährung 2022: Klimafreundlich, nachhaltig, pflanzenbasiert. Nationales Programm für
nachhaltigen Konsum (NPNK): website. URL: https://nachhaltigerkonsum.info/service/news/trendreport-ernaehrung-
2022-klimafreundlich-nachhaltig-pflanzenbasiert. (дата звернення: 18.03.2022)
14. Івашура А. А., Борисенко О. М. Аналіз екоусвідомленої харчової поведінки як фактора формування
екологічної сталості // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Сер. Екологія. 2021. №. 25. С. 101–110. doi:
10.26565/1992-4259-2021 -24-09
15. The top 10 countries for sustainable food. Rodale Institute: website. URL:
https://rodaleinstitute.org/blog/the-top-10-countries-for-sustainable-food. (дата звернення: 18.03.2022)
16. Ivashura A. A., Borysenko O. M., Logvinkov S. M. Sustainability problems with ecologically balanced
production growth. Ecology, environmental protection and alanced environmental management: education – science –
production – 2021 : Abstracts of XXIV International scientific conference, Kharkiv, April 29 - 30 2021 р. Kharkiv,
2021. P. 11 –12.
17. Івашура А. А. Сучасні тенденції розвитку зеленої економіки в умовах глобалізації та мінімалістич-
ного руху: монографія. Харків: Вид. ХНЕУ, 2022. 115 с.
18. Cutting food waste while improving food security and environment in Ukraine. The Food and Agriculture
Organization (FAO): website. URL: https://www.fao.org/europe/news/detail-news/en/c/1379528. (дата звернення:
19.04.2022)
19. Global food loss and waste. The Food and Agriculture Organization (FAO): website. URL:
https://www.fao.org/fileadmin/templates/nr/sustainability_pathways/docs/FWF_and_climate_change.pdf. (дата звер-
нення: 19.03.2022)
20. Мировой атлас данных Украина. Knoema: веб-сайт. URL: https://knoema.ru/atlas/украина. (дата звер-
нення: 21.04.2022)
21. ФАО: три миллиарда человек не могут позволить себе здорового питания. Организация Объединен-
ных Наций: веб-сайт. URL: https://news.un.org/ru/story/2021/11/1414382. (дата звернення: 22.04.2022)
22. «Тарелка от Минздрава»: как питаться украинцам ради здоровья. Главком: веб-сайт. URL:
https://glavcom.ua/ru/articles/tarelka-ot-minzdrava-kak-pitatsya-ukraincam-radi-zdorovya-460222. (дата звернення:
19.03.2022)
23. Springmann M., Clark M. A, Rayner M., Scarborough P., Webb P. The global and regional costs of healthy
and sustainable dietary patterns: a modelling study // The Lancet Planetary Health. 2021. Vol. 5 (11). P. 797–807.
doi: 10.1016/S2542-5196(21)00251 -5.
24. The State of Food Security and Nutrition in the World 2020. Transforming food systems for affordable
healthy diets. The Food and Agriculture Organization (FAO): website. URL:
https://www.fao.org/3/ca9692en/ca9692en.pdf. (дата звернення: 18.04.2022)
25. Івашура А. А., Борисенко О. М., Толмачова М. В. Стала харчова поведінка // Вісник Національного
технічного університету «ХПІ». Сер. Нові рішення в сучасних технологіях. Харків: НТУ «ХПІ». 2021. № 4 (10).
С. 88–93. doi: 10.20998/2413-4295.2021.04.12