Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Модель поведінки споживачів готельних і ресторанних послуг в умовах кризи й інформатизації суспільства

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О. А. Жигулін
http://orcid.org/0000-0003-1532-2806

Анотація

Мотивами поведінки споживачів готельних і ресторанних послуг під час глобальних кризових
явищ й інформатизації суспільства є задоволення «фізіологічних» потреб у харчуванні (їдальні самоо-
бслуговування й підприємства «швидкої їжі»), потреб в безпеці (індустрія гостинності, фабрики-кухні,
кафе) і потреб в спілкуванні, повазі й самовираженні (ресторани, бари, нічні клуби, дома чайних тра-
дицій). Обґрунтовано, що основними споживчими властивостями послуг і виробів перелічених груп
підприємств є «економність», «якість», «інноваційно-креативна диференціація», відповідно. Розроб-
лено модель поведінки споживачів готельних і ресторанних послуг в умовах кризи й інформатизації
суспільства, а також систему методів управління задоволенням їх потреб. Доведено, що у кожному
товарі споживача цікавть його і «економність», і «якість», і «інноваційно-креативна диференціація».
Однак, одну з властивостей він виділяє як основну для подальшого вибору.

Ключові слова:
мотиви, модель, поведінка споживача, система методів управління, підприємства, готельні і ресторанні послуги

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Жигулін, О. (2022). Модель поведінки споживачів готельних і ресторанних послуг в умовах кризи й інформатизації суспільства. Food Industry Economics, 14(1). https://doi.org/10.15673/fie.v14i1.2272
Розділ
Актуальні аспекти розвитку готельно-ресторанного бізнесу та туризму
Біографія автора

О. А. Жигулін, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039

доктор економічних наук, доцент
кафедра туристичного бізнесу і рекреації

Посилання

1. Котлер Ф. Основы маркетинга / Котлер Ф., Сондерс Г., Вонг В.; перевод с англ. Назаренко А. М.:
Вільямс, 2019. 752 с.
2. Kotler P,. Keller K. Marketing management, 12 rd ed, Prentice Hall, Boston, USA. 2007
3. Энджел Д.Ф., Блэкуэлл Р.Д., Миниард П.У. Поведение потребителей / Энджел Д. Ф., Блэкуэлл Р. Д.,
Миниард П.У.; пер. с англ. СПб: Питер, 2009. 759 с.
4. Соломон М.Р. Поведение потребителя. Искусство и наука побеждать на рынке / Соломон М. Р.; пер.
с англ. СПб.: ДиаСофт, 2003. 784 с.
5. Статт Д. Психология потребителя / Статт Д.: пер. с англ. Егорова С., Орлова Б. СПб.: Питер, 2003.
446 с.
6. Фрейд З. Бессознательное (1915). Психология бессознательного. М., 2006. С. 129–186.
7. Фрейд З. Вступ до психоаналізу. Нові висновки. Тернопіль: Навчальна книга Богдан, 2021. 552 с.
8. Маслоу А. Теория человеческой мотивации (цитируется по Маслоу А. Мотивация и личность). СПб.:
Евразия, 2014. С. 77–105.
9. Жигулін О. А., Махмудов І. І., Попа Л. М. Логістика в управлінні конкурентоспроможністю бізнесу
при виході економіки із стану глобальної кризи: Монографія. Ніжин: Вид-во Ніжинського державного універ-
ситету ім. Миколи Гоголя, 2021. 544 с.
10. Добрянська Н.А., Саркісян Г.О., Ніколюк О.В., Єланська К.В. Аналіз міжнародного ринку готель-
них послуг: проблеми і тенденції розвитку // Економіка харчової промисловості. 2021. Т.13, вип. 4. С.63 -68. doi
10.15673/fie.v13i4.2192