Scientific Works

ISSN-print: 2073-8730
ISSN-online:
ISO: 26324:2012
Архiви

ТЕХНОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА, СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ Й БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ. ВАЛІДАЦІЯ ЗАХОДІВ КЕРУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Antonina Kapustian, Ph.D., Associate Professor
http://orcid.org/0000-0002-0644-3959
Nataliia Cherno, Doctor of Technical Sciences, Professor
http://orcid.org/0000-0003-4851-1347
Olena Antipina, канд.техн.наук, доцент
Larysa Gural, Ph.D., Associate Professor
http://orcid.org/0000-0002-0233-8473
Krystyna Naumenko, Ph.D., Associate Professor
http://orcid.org/0000-0001-9844-9938
Olena Malinka, канд.техн.наук, доцент
http://orcid.org/0000-0002-8894-6575

Анотація

Технологічна експертиза виробництва харчової продукції – надважлива компетенція для виробничого процесу, яка має багато точок дотику з системами менеджменту якості та безпечності. Для урегулювання питань якості та безпечності харчової продукції на законодавчому рівні, обов’язковим для підприємств є запровадження систем менеджменту, які гармонізовано із міжнародними стандартами. Для реалізації законодавчих вимог, виробники повинні дотримуватись норм належної гігієнічної та виробничої практики для впровадження програм передумов на виробництві, а також принципів системи НАССР. На практиці виробники стикаються з безліччю проблем, які потребують глибокого розуміння, наукового підходу. Одним із кроків впровадження системи НАССР є детальний опис технологічної схеми виробництва та режимів технологічних процесів. Для встановлення коректних технологічних режимів застосовують валідацію заходів керування, адже в протилежному випадку можливим є виникнення небезпечного чинника, що у подальшому впливатиме на якість та безпечність продукції. У роботі надано рекомендації щодо підбору методів валідації заходів керування суттєвими небезпечними чинниками при виробництві молочної та консервованої (фрукти та овочі) продукції як необхідного елемента технологічної експертизи та систем менеджменту якості та безпечності. Надано коротку характеристику кожної групи харчової продукції; ідентифіковано небезпечні чинники та виявлено загальні суттєві небезпечні чинники, проаналізовано методи валідації заходів керування суттєвими небезпечними чинниками при виробництві конкретної групи харчової продукції.

Ключові слова:
технологічна експертиза, системи управління якістю та безпечністю, харчова продукція, небезпечні чинники, критичні точки, заходи керування, валідація.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Kapustian, A., Cherno, N., Antipina, O., Gural, L., Naumenko, K., & Malinka, O. (2021). ТЕХНОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА, СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ Й БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ. ВАЛІДАЦІЯ ЗАХОДІВ КЕРУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ. Scientific Works, 2(85), 60-67. https://doi.org/10.15673/swonaft.v2i85.2173
Розділ
Статьи

Посилання

Смоляр В.І. Сучасні проблеми ідентифікації та фальсифікації харчових продуктів. Проблеми харчування. 2007. № 2. С. 15–21.
2. Мего-Інфо – Юридичний портал № 1. URL: http://mego.info/матеріал/29-технологічна експертиза
3. Лозова Т.М. Управління якістю та безпечністю продукції харчової галузі : підручник / Тетяна Михайлівна Лозова, Іван Васильович Сирохман. Львів : 2018. 398 с.
4. Управління безпечністю продуктів харчування: практичний посібник / В.В. Стибель, М.Р. Сімонов. Львів : ТзОВ Галицька видавнича спілка, 2018. 230 с.
5. Лисенко О. Безпечність продуктів харчування: особливості схеми сертифікації за FSSC 22000. Управління якістю. 2018. № 6. С. 18–24.
6. Зозуля І.В. Безпечність та якість продуктів в Україні в умовах євроінтеграції: питання удосконалення законодавства. Форум права. 2017. № 4. C. 80–86.
7. Hulebak K.L., Schlosser W. Hazard analysis and critical control point (HACCP) history and conceptual overview. Risk Anal. 2002, Jun 22(3):547-552
8. About BRC Global Standards. Overview. [Website]. 2018. URL: https://www.brcglobalstandards.com/ (viewed on: 12.05.2018)
9. International Featured Standards – IFS [Website]. 2018. URL: https://www.ifs-certification.com/index.php/en/ifs (viewed on: 15.05.2018)
10. GLOBALG.A.P. – The Worldwide Standard for Good Agricultural Practices. [Website]. 2018. URL: https: /www.globalgap.org (viewed on: 17.05.2018)
11. Legal status of FSSC 22000. Certified Organizations. [Website]. 2018. URL: http://www.fssc22000.com/documents/about-us.xml?lang=en (viewed on: 18.05.2018)
12. International Organization for Standardizationhttps [ Website]. 2018. URL: http://www.iso.org/ob (viewed on: 21.05.2018)
13. ISO/TC 34/SC 17Management systems for food safety [Website]. 2018. URL: https://committee.iso.org/home/tc34sc17 (viewed on: 24.05.2018)
14. ISO 22000 revision Why was ISO 22000 revised? [Website]. 2018. URL: https://www.iso.org/iso-22000-revision.html(viewed on: 27.05.2018)
15. A Certification for Every Link in the Food Chain [Website]. 2018. URL: http://www.sqfi.com/about-sqf / (viewed on: 29.05.2018)
16. What is GFSI. About GFSI [Website]. 2018. URL: http://www.mygfsi.com/] (viewed on: 03.06.2018)
17. Recommended International Code of Practice. General principles of food hygiene. Codex Alimentarius Commission CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003. Annex: Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) system and guidelines for its application. FAO/WHO. 1969. URL: http://www.codexalimentarius.net/web/ standard_list.do?lang=en
18. Закон України 771 “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/chow/771/97-вр
19. Закон України 2042 “Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин”. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2042-19
20. Національний стандарт України “Системи управління якістю: Вимоги (ДСТУ ISO 9001:2015)”. URL: http://khoda.gov.ua/image/catalog/files/% 209001.pdf
21. Національний стандарт України “Системи управління безпечністю харчових продуктів: Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга (ДСТУ ISO 22000:2007)”. URL: https://test1.haccp.center/assets/files/ DSTU_ ISO_22000-2007.pdf
22. Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР). Наказ № 590 від 1.10.2012. із змінами № 429 від 17.10.2015. Київ : Мін-во аграрної політики та продовольства. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1517-15
23. Система НАССР : довідник. Львів : НТЦ “Леонорм-Стандарт”, 2003. 218 с.
24. Машкін М.І., Париш Н.М. Технологія молока і молочних продуктів : навчальне видання. К. : Вища освіта, 2006. 351 с.
25. Голубева Л.В. Технология молока и молочних продуктов. Молочные консервы : учебник и практикум для вузов. М. : изд-во Юрайт, 2019. 392 с.
26. Технологія консервування плодів, овочів, мяса і риби / за ред. Б.Л. Флауменбаума. К. : Вища школа, 1995. 301 с.
27. Флауменбаум Б.Л. Фізико-хімічні і біологічні основи консервного виробництва / Б.Л. Флауменбаум, А.Т. Безусов, В.М. Сторожук, Г.П. Хомич. Одеса : Друк, 2006. 400 с.
28. Посібник для малих та середніх підприємств плодоовочевої галузі з підготовки та впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів на основі НАССР / Г. Василенко, Г. Миронюк, О. Дорофєєва. К. : Міжнародний інститут безпечності та якості харчових продуктів (IIFSQ), 2008. 126 с.
29. Микотоксин патулин: продуценты, биологическое действие, индикация в пищевых продуктах / Н.Ф. Стародуб, Л.Н. Пилипенко, А. В. Егорова, И. В. Пилипенко. Современные проблемы токсикологии. 3/2008. С. 50–57.
30. Експрес-методи дослідження безпечності та якості харчових продуктів : навч. посібник / В.В. Євлаш, С. О. Самойленко, Н.О. Отрошко, І.А. Буряк. Х. : ХДУХТ, 2016.