Refrigeration Engineering and Technology

ISSN-print: 0453-8307
ISSN-online: 2409-6792
ISO: 26324:2012
Архiви

Сучасні методи моделювання багатофазних течій у трубопроводах нафтогазової галузі

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Е.І. Альтман
http://orcid.org/0000-0002-8934-2036
Н.В. Волгушева
http://orcid.org/0000-0002-9984-6502
І.Л. Бошкова
http://orcid.org/0000-0001-5989-9223
М.М. Кологривов
http://orcid.org/0000-0003-1959-8615
А.В. Арику
http://orcid.org/0000-0002-4043-7667

Анотація

Розглядаються питання надійного опису транспортування багатофазних вуглеводневих систем. Встановлено, що основними причинами, що ускладнюють експлуатацію трубопроводів і знижують їх продуктивність та ефективність, є висока відносна швидкість газової фази, утворення гідрофобних водонафтових емульсій, формування відкладень на стінках трубопроводів. Вивчаються методи аналітичних уявлень багатофазних течій у трубах при видобутку та транспортуванні вуглеводнів. Встановлено, що в нафтогазовій промисловості при вивченні багатофазних течій у трубі найбільшого поширення набули два підходи: багаторідинна модель і модель дрейфу. З точки зору фундаментальних досліджень, цікавить питання про зв'язок між багаторідинною моделлю і спрощеною моделлю дрейфу, і про межі застосування останньої. Вивчено модель дрейфу для нестаціонарних газорідинних течій у довгих трубопроводах, наведено результати розв'язання задач про гідравлічний транспорт твердої фази в трубах, а також представлений висновок асимптотичних рівнянь моделі дрейфу для течії розрідженої газорідинної дисперсної суміші в круглій трубі. Представлені припущення, прийняті при виведенні асимптотичних рівнянь багатофазної течії в трубі та обґрунтування застосування моделі дрейфу. Наведено рішення для профілю та швидкості дрейфу та проведено їх аналіз. На основі представлених у фахових виданнях даних вказується, що найбільш сильний вплив на результати вносить зміна амплітуди швидкості дрейфу у висхідних ділянках течії. Вивчення методів аналітичних досліджень має практичну значущість, зумовлену широким спектром додатків одновимірних моделей багатофазних течій у свердловинах та довгих трубопроводах. Визначено, що в даний час перевагу в дослідженнях має модель дрейфу, яка широко впроваджена в комерційні симулятори багатофазних течій для нафтогазових додатків та в узагальненому вигляді може бути використана для розвитку та покращення цих програмних продуктів

Ключові слова:
Транспортування рідин, Свердловини, Трубопроводи, Модель дрейфу, Двофазні течії, Амплітуда швидкості

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Альтман, Е., Волгушева, Н., Бошкова, І., Кологривов, М., & Арику, А. (2022). Сучасні методи моделювання багатофазних течій у трубопроводах нафтогазової галузі. Refrigeration Engineering and Technology, 58(1), 31-39. https://doi.org/10.15673/ret.v58i1.2310
Розділ
ТЕРМОДИНАМІЧНИЙ АНАЛІЗ ТА МОДЕЛЮВАННЯ

Найчастіше прочитані статті того самого автора (ів)