Grain Products and Mixed Fodder’s

ISSN-print: 2313-478X
ISSN-online: 2411-3921
ISO: 26324:2012
Архiви

РЕЗУЛЬТАТИ ЛУЩЕННЯ-ШЛІФУВАННЯ ЯЧМЕНЮ В АБРАЗИВНО-ДИСКОВІЙ МАШИНІ А1-ЗШН-3

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Г. А. ГОНЧАРУК
О. В. ОПРИШКО
І. М. ШИПКО

Анотація

На підприємствах по виробництву крупів широко застосовуються лущильно-шліфувальні машини типу А1-ЗШН-3
та їх аналоги, що відрізняються розмірами робочої зони та відповідно продуктивністю. Основними недоліками цих машин
є низька ефективність лущення-шліфування та високі питомі енерговитрати. Забезпечення якісної обробки поверхні крупів
досягається багатократними послідовними пропусками крізь однотипні машині. Підвищення ефективності використання
машин можливо на основі закономірностей, отриманих під час випробувань на виробництві.
В статті наведені результати виробничих випробувань лущильно-шліфувальної машини типу А1-ЗШН-3 при пе-
реробці ячменю різної вологості. В першій серії дослідів використовували ячмінь вологістю W=13,8%, в другій W=10,1%, в
третій W=12,6%. Під час досліджень визначали наступні показники: продуктивність машини ,кг/год, потужність, що
витрачалась електродвигуном N, кВт, кількість відходів лущення-шліфування у вигляді лузги та мучиці ,%, (визначали як
різницю між масами ячменю до обробки і після, поділену на масу до обробки), коефіцієнт відвіювання лузги і мучиці в ма-
шині К, % (відношення відходів лущення-шліфування виділених системою аспірації в машині до повної кількості утворених
відходів лущення-шліфування). Контролювали кількість дрібки Др,%, що утворюється у машині. Розраховували питому
енергоємність утворення відходів лущення-шліфування як відношення потужності, що витрачається електродвигуном N,
ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ, АВТОМАТИЗАЦІЯ, ПРОЦЕСИ
48
Зернові продукти і комбікорми, Vol.18, I. 1 / 2018
Вт до продуктивності утворення відходів лущення-шліфування , Вт/кг.
Наведені результати дослідження свідчать, що продуктивність утворення відходів у вигляді лузги та мучиці
не залежить від продуктивності машини по зерну ячменю. Зі збільшенням вологості ячменю з 10,1% до 13,8% середнє
значення продуктивності утворення відходів лущення-шліфування зменшилося майже у 2 рази з 129 кг/год до 62кг/год. При
вологості ячменю 12,6% утворюється 79 кг/год відходів лущення-шліфування.
За результатами експериментальних досліджень отримали рівняння залежності утворення відходів лущення-
шліфування від продуктивності утворення відходів лущення- шліфування та продуктивності машини :
В залежності від вологості ячменю отримані різні значення : так при вологості W=10,1% =129 кг/год, при
вологості W=12,6% =79кг/год, при вологості W=13,8% =62 кг/год. Отримане рівняння дозволяє розраховувати утво-
рення відходів лущення-шліфування у вигляді лузги та мучиці , % в залежності від продуктивності абразивно-дискової
лущильно-шліфувальної машини типу А1-ЗШН-3 при наведених вологостях ячменю. Встановлено,що продуктивність утво-
рення відходів лущення-шліфування ячменю під час обробки в машині А1-ЗШН-3 не залежить від загальної продуктивності
машини по зерну.

Ключові слова:
лущення ячменю, лущильно-шліфувальна машина, машина типу А1-ЗШН-3, продуктивність утво- рення відходів лущення-шліфування, ефективність лущення-шліфування, закономірності лущення-шліфування.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ГОНЧАРУК, Г., ОПРИШКО, О., & ШИПКО, І. (2018). РЕЗУЛЬТАТИ ЛУЩЕННЯ-ШЛІФУВАННЯ ЯЧМЕНЮ В АБРАЗИВНО-ДИСКОВІЙ МАШИНІ А1-ЗШН-3. Grain Products and Mixed Fodder’s, 18(1). https://doi.org/10.15673/gpmf.v18i1.894
Розділ
ПРОЦЕСИ, ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ

Посилання

ЛІТЕРАТУРА
1. Галлиулин А.А., Липин А.П., Шипко И.М. Исследование шелушения-шлифования ячменя в абразивно-дисковой машине
А1-ЗШН-3//Актуальные научные исследования в современном мире:XXXII Междунар. научн. конф., 26-27 декабря
2017г., Переяслав-Хмельницкий. Сб. научных трудов, 2017. – Вып.12(32) Ч.1 -С. 176-179.
2. Шипко І.М. Технологічний критерій ефективності процесу лущення-шліфування//Зб. Наук. пр. ОДАХТ.- Одеса:
ОДАХТ,- 2001. – Вип. 21.-С.168