Grain Products and Mixed Fodder’s

ISSN-print: 2313-478X
ISSN-online: 2411-3921
ISO: 26324:2012
Архiви

БІОЛОГІЧНА ТА ЗООТЕХНІЧНА ОЦІНКА БВМД ДЛЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН (СОБАК)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

А. В. МАКАРИНСЬКА
А. П. ЛЕВИЦЬКИЙ
І. Є. ДУБОВЕНКО

Анотація

В матеріалах статті розглянуті проблеми захворювання домашніх тварин (собак) на дисплазію тазостегнового
суглоба та шляхи їх вирішення за рахунок застосування в раціоні білково-вітамінно-мінеральної добавки (БВМД) «Мобі-
кан». Наведені рецептури БВМД для собак різних вікових груп та ступеня захворення. Представлені результати біологічної
та зоотехнічної оцінки застосування БВМД «Мобікан» в раціонах собак крупних порід.
Результати біологічної оцінки використання БВМД для собак “Мобікан” в раціонах білих щурів лінії Вістар свід-
чать, що нормалізується гідротація та еластичність суглобних хрящів, спостерігаються відмінні показники росту, візуа-
льно ідеальний розвиток кінцівок та хребту, міцність суглобів і м’язів, висока рухливість та активність у порівнянні з ко-
нтролем. Застосування добавки підвищує живу масу щурів на 62,3%. В печінці достовірно знижується рівень маркерів
запалення: малонового диальдегіду в 2,1 рази, еластази 1,2 рази (13,8%). У сироватці крові щурів, які отримували БВМД,
достовірно знижується активність АЛТ - маркера цитолізу гепатоцитів в 1,24 рази (19,6 %). Аналіз біохімічних показни-
ків крові та загальний аналіз крові щурів показали високий рівень обміну речовин та вагомий гепатопротекторний вплив
розробленої БВМД для собак.
Зоотехнічна оцінка проведена в кінологічних клубах м.Одеси та м.Київ на породах собак Кане корсо, Голден ретри-
вер, американська акита, середньоазіатська вівчарка, ротвейлер, бульмастіф та американський бульдог, результати якої
показали, що використання БВМД в раціонах собак усіх дослідних груп виявило її ефективність за показниками фізіологіч-
ного стану, шкіряного і ворсистого покривів, відмінні показники росту, візуально ідеальний розвиток кінцівок та хребту,
міцність суглобів і м’язів. Візуальна оцінка стану суглобів і м’язів у дослідних груп значно покращилась у порівнянні з конт-
рольними групами. Показник загального стану артриту (ЗСА), визначаємий за рухливістю та активністю собаки збільши-
вся у всіх дослідних групах у порівнянні з контролем на 30-49 %.
При мануальному обстеженні дорослих собак з проблемами опорно-рухливого апарату ЗСА склав 43 %, больові від-
чуття у суглобах 68 %, набряк суглобів 24,2 % (при р0,05).
Використання БВМД в раціонах собак похилого віку, що мали проблеми опорно-рухливого апарату, за результатами
зоотехнічної перевірки при мануальному обстеженні виявлено зменшення ЗСА на 32 %, відчутне зменшення болю суглобів
на 35 %, покращення якості руху (мобільності) на 15 %, набряків суглобів на 28,8 %, крепітації при руху на 30 %, а також
покращення самопочуття, стану шкіри та шерсті, збільшення активності.
Встановлено, що БВМД сприятливо впливає на суглоби, зменшуючи запальні процеси та призупиняє подальшу деге-
нерацію суглобів та має гепатопротекторну дію.
БВМД «Мобікан» доцільно включати в раціон старіючих собак, хворих собак, а також при профілактиці виникнення
порушень з боку опорно-рухливого апарату з розрахунку 5 г на 10 кг живої ваги собаки, при важких формах захворювань
рухового апарату дозування слід збільшити у двічі.

Ключові слова:
білково-вітамінно-мінеральна добавка (БВМД), собаки, біологічна оцінка, біохімічні маркери запа- лення, жива маса, зоотехнічна оцінка, показником загального стану артриту (ЗСА), візуальна оцінка стану, суглоби, м’язи.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
МАКАРИНСЬКА, А., ЛЕВИЦЬКИЙ, А., & ДУБОВЕНКО, І. (2018). БІОЛОГІЧНА ТА ЗООТЕХНІЧНА ОЦІНКА БВМД ДЛЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН (СОБАК). Grain Products and Mixed Fodder’s, 18(1). https://doi.org/10.15673/gpmf.v18i1.891
Розділ
КОРМИ, ЯКІСТЬ, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ТВАРИННИЦТВО

Посилання

ЛІТЕРАТУРА
1. Сухинина Н.М. Кормление собак [Текст]: Учебник для ВУЗов. – Москва: Вече, 2006 – 80 с.
2. Хохрин С.Н. Кормление собак [Текст]: Учебник для ВУЗов. – СПб.: Лань, 2001 – 192 с.
3. Дисплазия тазобедренных суставов у собак // Journal of Small Animal Practice, 2013. – Т. 4. – № 2. – С. 52.
4. Греммес С. Патология суставов у собак // Тезисы докладов конференций и семинаров XXI Международной специа-
лизированной выставки товаров и услуг для домашних животных «Зоосфера» 11–13 октября 2012. – Санкт-
Петербург, 2012. – С. 10-12.
5. Дениз Эллиотт, Эрик Серве, Винсент Биурж. Диетотерапия при остеоартрите у собак // Veterinary Focus, 2008. -
№ 2 (17.3). – С. 43-50.
6. Exklusiv im Zoofachhandel. Dr.Clauder‘s Mobil & Fit. Hamminkeln, 2016. – 12 с.
7. Хондропротекторы в лечении и профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата у собак // Journal of
Small Animal Practice, 2011. – Т. 2. – № 3. – С. 46.
8. Матвеев А. Применение ветеринарных диет Royal Canin Mobility при суставных патологиях у собак // Ветеринария
сегодня, 2009. – № 6. – С. 3-5.
КОРМИ, ЯКІСТЬ, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ТВАРИННИЦТВО
36
Зернові продукти і комбікорми, Vol.18, I. 1 / 2018
9. Эффективная фармакотерапия при заболеваниях опорно-двигательного аппарата // Journal of Small Animal
Practice, 2010. – Т. 1. – № 1. – С. 34-35.
10. Макаринська, А.В. Білково-вітамінно-мінеральна добавка для домашніх тварин// Збірник тез доповідей 76 наукової
конференції викладачів академії 18 – 22 квітня 2016 р. Одеса: МОН України, ОНАХТ, 2016. – С. 13-15.
11. Макаринська, А.В. «Мобікан» - білково-вітамінна добавка для домашніх тварин. Макаринська А.В.// Зернові проду-
кти і комбікорми, 2017. - т. 17. - № 3 (67). – С. 38-44.
12. Макаринська, А.В. Технологія виробництва білково-вітамінної добавки для домашніх тварин «Мобікан» // Збірник
тез доповідей 77 наукової конференції викладачів академії 18 – 21 квітня 2017 р. Одеса: МОН України, ОНАХТ,
2017. – С. 21-23.
13. Композиція інгредієнтів для виробництва білково-вітамінно-мінеральної добавки для собак. Єгоров Б.В., Мака-
ринська А.В., Дубовенко І.Є. № заявки а201706574 от 26.06.17.
14. Cтальная И.Д., Гаришвили Т.Г. Метод определения малонового диальдегида с помощью кислоты/ В кн.
«Современные методы в биохимии». – М.: Медицина, 1977. – С. 66-68.
15. Левицкий А.П., Стефанов А.В. Методы определения активности эластазы и ее ингибиторов: методические
рекомендации/ К.: ГФЦ, 2002. – 15 с.
16. S., Frankel S. A colometric metod for the determination of serum glutomic oxalacetic and glutomic pyruvic transaminases/
Amer. J. Clin. Pathol. – 1957. – v. 28, № 1. – P. 56-63.