Grain Products and Mixed Fodder’s

ISSN-print: 2313-478X
ISSN-online: 2411-3921
ISO: 26324:2012
Архiви

ОПТИМІЗАЦІЯ РОБОТИ ПРЕСА-ГРАНУЛЯТОРА В СИСТЕМІ SMART ТЕХНОЛОГІЙ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

O Gaponyuk
https://orcid.org/0000-0002-9577-4417
A Aleksashin
https://orcid.org/0000-0001-6423-4605
G Goncharuk
https://orcid.org/0000-0002-8361-0810

Анотація

Неодноразово перевірено і доведено, що гранульований комбікорм і гранульована манна крупа мають ряд переваг перед сипучими комбікормами, оскільки не відбувається самосортування компонентів, зменшуються втрати при транспортуванні та втрати поживних речовин при зберіганні. Ефективна дія таких комбікормів вища від сипучих кормів на 10-15 % за рахунок підвищення рівня санітарної якості та підвищення засвоюваності поживних речовин. Крім того, при грануляції в комбікорм можна вводити до 3...4% рідких компонентів проти 1...2% для сипучих комбікормів. В даний час спостерігається тенденція до збільшення частки виробництва гранульованих кормів. Технологія гранулювання корму дозволяє забезпечити стабільну однорідність, покращити санітарно-гігієнічні показники, підвищити харчову цінність, збільшити термін зберігання, мінімізувати втрати при його транспортуванні та розподілі. Все це впливає як на споживання комбікорму, так і на продуктивність вирощування тварин і птиці. При цьому основним обладнанням для виробництва гранул для комбікормів є пелетний прес. Завданням управління прес-гранулятором у складі технологій SMART є визначення та впровадження такого співвідношення витрати пари та вихідного продукту, при якому враховуються такі показники процесу гранулювання, як продуктивність, питома витрата пари та електроенергії, а також якісні властивості гранул відповідали б необхідним значенням. Згідно з найважливішою практичною рекомендацією щодо проведення технологічного процесу гранулювання, це забезпечення необхідних умов для кондиціонування парою, рідкими компонентами відповідно до властивостей вихідного продукту обробки. Водночас гідротермічна обробка комбікорму впливає практично на всі показники процесу гранулювання та якість його кінцевого продукту. Аналіз залежності продуктивності від витрати пари, отриманий для різних рецептур комбікормів, дозволяє зробити висновок про можливість і доцільність пошуку оптимального положення регулюючого органу для подачі пари до змішувача прес-пеллет. При цьому необхідно, щоб продуктивність преса прагнула до максимуму в залежності від положення регулюючого органу подачі пари на прес, а також величини поточного навантаження двигуна головного приводу, що в основному визначає енергоємність процесу, була обмежена в заданому діапазоні значень при обнулінні відповідної рецептури комбікорму: Приріст часу заповнення колони охолодження між циклами розвантажувального пристрою, що характеризує продуктивність преса - гранулятора, може бути використаний для опосередкованої його оцінки та використаний як вихідний показник у системі керування процесом гранулювання. Алгоритм пошуку оптимального режиму грануляції складається з двох частин: алгоритму покрокового запуску (переведення системи в зону пошуку) та алгоритму пошуку оптимального режиму грануляції. Запропоновано використовувати систему SMARTINDIVIDUAL, яка оснащена модулем з регулюванням моніторингу параметрів обладнання за паспортними характеристиками. При цьому система веде архів і контролює терміни обслуговування.

Ключові слова:
прес-гранулятор, продуктивність, стабілізація, оптимізація, алгоритм пошуку, технологія SMART

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Gaponyuk, O., Aleksashin, A., & Goncharuk, G. (2022). ОПТИМІЗАЦІЯ РОБОТИ ПРЕСА-ГРАНУЛЯТОРА В СИСТЕМІ SMART ТЕХНОЛОГІЙ. Grain Products and Mixed Fodder’s, 22(1). https://doi.org/10.15673/gpmf.v22i1.2341
Розділ
ПРОЦЕСИ, ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ

Посилання

1. Sytko A. A way to increase the efficiency of granulation / www.kombi- feed.ru / "Biochem Ukraine", Kоmbikorma No. 11, 2014., p. 47-48.
2. Batievskaya N.O. / Improvement of granulation technology in compound feed production. - Qualifying scientific work on the rights of the manuscript for the degree of Doctor of Philosophy in the specialty 181 Food Technology - Odesa National Academy of Food Technology, Odesa, 2020, 208p.
3. Aleksashin A.V. / Automatic optimization of the technological process of compound feed granulation / Thesis for the degree of candidate of technical sciences. Specialty - 05.13.07 - automatic control and regulation, process control (industry) – Kyiv. 1984. 176p.
4. Management of transportation and technological equipment of the industry based on the SMART system. / Gaponyuk O. et al. // Grain Products and Mixed Fodder’s. 2021. Vol. 21, Issue 1 (81). P. 43-46.