Grain Products and Mixed Fodder’s

ISSN-print: 2313-478X
ISSN-online: 2411-3921
ISO: 26324:2012
Архiви

ПРОБІОТИЧНІ КОРМОВІ ДОБАВКИ В ГОДІВЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

В. Iegorov
https://orcid.org/0000-0001-7526-0315
О. Kananykhina
https://orcid.org/0000-0001-6291-7760
Т. Turpurova
https://orcid.org/0000-0003-3030-7591

Анотація

У статті наведено сучасну класифікацію кормових добавок за видами тварин (для свиней, ВРХ, птиці); функціональністю (технологічні, смакові, харчові, зоотехнічні, комбіновані); структурі (монокомпонентні,дикомпонентні, трикомпонентні, полікомпонентні, мультикомпонентні); походженням (протеїнові, енерге-тичні, мінеральні, вітамінні, антибіотики, ферментні препарати, пробіотики, пребіотики, підкислювачі, інгібітори плісені та адсорбенти токсинів, комбіновані добавки).
Останнім часом в раціоні сільськогосподарських тварин використовуються численні кормові добавки, використання яких не завжди позитивно впливає на якість продукції. Серед кормових добавок природного походження широкого поширення набули пробіотичні добавки. Пробіотики – препарати біологічної дії на основі корисних мікроорганізмів або їх метаболітів, які не завдають шкоди організму тварин і дозволяють виробляти безпечні харчові продукти. Основний механізм дії пробіотиків полягає у нормалізації складу мікробіоти шлунково-кишкового тракту, пробіотичні мікроорганізми також продукують біологічно активні речовини, в тому числі амінокислоти.
Представлено класифікацію пробіотиків за поколіннями в залежності від використаних штамів мікроорганізмів, комбінацій та лікувально-профілактичної дії. В даний час на ринку пробіотиків затребувані комбіновані препарати. Штами бактерій, що входять в комплексний пробіотик об’єднуються за здатністю продукувати різні ферменти, біологічно активні речовини так, щоб вони доповнювали один одного за біологічною активністю. Крім того, для отримання нових полікомпонентних біологічно активних препаратів комбінують комплекси пробіотиків з пребіотичними препаратами.
Проаналізовано пробіотичні продукти – імунобактерин-D, БПС-44, І-Сак, Целобактерин, Левабон®Румен Е, «Yea-Sacc1026», «Biomate Plus», Biosprint®, EnzActive, які виготовляє сучасна промисловість, та використання їх в годівлі сільськогосподарських тварин та пиці.

Ключові слова:
кормові добавки, класифікація кормових добавок, сільськогосподарські тварини, годівля, продуктивність, пробіотики, дріжджі

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
IegorovВ., KananykhinaО., & TurpurovaТ. (2022). ПРОБІОТИЧНІ КОРМОВІ ДОБАВКИ В ГОДІВЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН. Grain Products and Mixed Fodder’s, 21(4), 25-31. https://doi.org/10.15673/gpmf.v21i4.2250
Розділ
КОРМИ, ЯКІСТЬ, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ТВАРИННИЦТВО

Посилання

1. В.Ю. Сидорова, Е.Б. Петров Классификация кормовых добавок как компонентов энергоэффективных технологий откорма крупного рогатого скота / Вестник ВНИИМЖ №2 (34)-2019. С. 125-128
2. К. Я. Мотовилов, А. П. Булатов, В. М. Позняковский Н. Н. Ланцева, И. Н. Миколайчик. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2004. — 303 с.
3. Єгоров, Б. Технологія виробництва білково-вітамінної добавки біотехнологічним методом / Б. Єгоров, О. Кананихіна, Т. Турпурова // Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій. – 2018. – Т. 82, Вип. 2. – С. 4–9.
4. Єгоров Б.В., Турпурова Т.М. Розробка технології виробництва мінеральної добавки для сільськогосподарської птиці. Зернові продукти і комбікорми. 2012. №3 (47). – С. 43-47.
5. Сучасні кормові добавки у годівлі птиці: Монографія / Р.А. Чудак, Ю. М. Побережець, Г. І. Льотка, І. М. Купчук. Вінниця: ТОВ "ТВОРИ", 2021. 281 с.
6. Виды и применение кормовых добавок для животных. АГРОВИТЭКС кормоинжиниринг : веб-сайт. URL https://agrovitex.ru/articles/vidy-i-primenenie-kormovyh-dobavok-dlya-zhivotnyh. (дата звернення: 20.7.2020)
7. Кормові добавки // Система оптимум [Веб-сайт]. - URL: https://www.systopt.com.ua/kormovi-dobavky/ (дата обращения: 30.09.2021).
8. Єгоров Б.В., Макаринська А.В. Сучасні альтернативи антибіотикам. Зернові продукти і комбікорми. Одеса. 2010. №3 С.27-34.
9. Подобєд Л. Кормові добавки. Агробізнес сьогодні. 2017. №1-2. С. 15-16.
10. Карунський О.Й., Ланцова Д.О. Класифікація кормових добавок // Perspectives of world science and education. Abstracts of the 13th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Osaka, Japan. 2020. p115-123. URL: https://sci-conf.com.ua/xiii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-perspectives-of-world-science-and-education-9-11-sentyabrya-2020-goda-osaka-yaponiya-arhiv/.
11. Kabir, S. M. L., Rahman, M. M., Rahman, M. B., Rahman, M. M., & Ahmed, S. U. (2004). Thedynamics of probiotics on growth performanceand immune responsein broilers.Int. J. Poult. Sci,3(5), 361–364.
12. Kalavathy, R., Abdullah,N., Jalaludin, S., &Ho,Y. W. (2003).Effects of Lactobacilluscultures ongrowth performance,abdominal fat deposition, serum lipids and weight oforgansofbroiler chickens.British Poultry Science,44(1), 139–144.
13. Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин: навчальний посібник/ Р. Л. Сусол, А. П. Китаєва, І. Б. Баньковська, О. М. Церенюк, Н. О. Кірович, Т. Д. Пушкар, С. Ю. Косенко, В. М. Ясько, О. О. Гусятинська, Л. О. Сусол, В. О. Рудь, І. Є. Ткаченко, К. О. Хамід, О. О. Безалтична. – Одеса, 2019. – 288 с.
14. Mayahi, M., Razi-Jalali, M., &Kiani, R.(2010). Effects of dietary probiotic supplementation on promoting performance and serum choles terol and triglyceride levels in broilerchicks. African Journal of Biotechnology,9(43), 7383–7387.
15. Makarenko, V. V., and V. M. Litvinenko. "Використання кормової добавки Імунобактерин-D за вирощування телят."Наукові доповіді НУБіП України. 3 (60). DOI: http://dx.doi.org/10.31548/dopovidi2016.03.010
16. УкрЗооВетпромпостач [Веб-сайт]. - URL: https://ukrzoovet.com.ua/news/probiotiki-dlya-tvarin-zdorova-alternativa-antibiotikam (дата звернення: 12.10.2021).
17. Романович М. М. Вплив препарату БПС- 44 та дріжджів Saccharomyces cerеvisiae на ефективність вакцинації бройлерів проти інфекційної бурсальної хвороби. Журнал наукова доповідь НУБІП України №2 (66). 2017.jornals.nubip.ua / index. Php / Dopovidi / article / view / 8486.
18. Effects of dietary inclusion of the yeasts Saccharomyces cerevisiae and Wickerhamomyces anomalus on gut microbiota of rainbow trout / Huyben D. et al. Aquaculture. 2017. Vol. 473. P. 528−537.
19. Симон, М. Ю. Вплив пекарських дріжджів у складі стартових кормів на активність травних ензимів молоді російського осетра (Acipenser gueldenstaedtii) [Текст] / М. Ю. Симон, Ю. М. Забитівський, І. І. Грициняк // Таврійський науковий вісник. - Херсон : Вид. дім "Гельветика", 2018. - Вип.103: Сільськогосподарські науки. - С. 275-282
20. Симон М.Ю. Особливості переходу ранньої молоді осетрових риб (Acipenseridae) на годівлю штучними кормами в УЗВ (огляд). Рибогосподарська наука України. 2016. № 1(35). С. 106−126.
21. Пентилюк С.І., Пентилюк Р.С. Порівняльна оцінка пробіотиків у годівлі свиней. Таврійський науковий вісник № 77. C 178-182
22. Вплив дріжджів у раціоні лактуючих свиноматок на поросят // PigUa.info [Веб-сайт]. - URL: http://pigua.info/uk/post/vpliv-drizdziv-u-racioni-laktuucih-svinomatok-na-porosat-uk (дата обращения: 30.09.2021).
23. Автолізовані дріжджі для дійних корів // MilkUA.info [Веб-сайт]. - URL: http://milkua.info/uk/post/avtolizovani-drizdzi-dla-dijnih-koriv (дата обращения: 12.10.2021).
24. Robinson P. H. Yeast products for growing and lactating dairy cattle: Impact on rumen fermentation and performance // Dairy Rev. 2002. Vol. 9.P. 1–4.
25. Живі дріжджі Biosprint® в раціонах високопродуктивних корів // MilkUA.info [Веб-сайт]. - URL: http://milkua.info/uk/post/zivi-drizdzi-biosprintr-v-racionah-visokoproduktivnih-koriv (дата обращения: 12.10.2021).
26. Значення живих дріжджів у годівлі корів // MilkUA.info [Веб-сайт]. - URL: http://milkua.info/uk/post/znacenna-zivih-drizdziv-u-godivli-koriv (дата обращения: 12.10.2021).
27. Півторак Я. І., Поврозник Г. В., Цап С. В. Морфологічні та якісні показники перепелиних яєць і виводимість пташенят за впливу пробіокормодобавки "Пропоул-ПЛВ". Науково-технічний бюлетень НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК. 2017. Т. 5, № 1. С. 74 79. URL: https://bulletin-biosafety.com/index. php/journal/article/download/83/79/
28. Оріщук О.С. Ефективність використання активних дріжджів. /Сучасне птахівництво. №05-06. С. 7-10.
29. Оріщук О.С., Цап С.В. Іжболдіна О.О. Вплив активних дріжджів на показники продуктивності курей-несучок/Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, 2019. С. 64 – 70
30. Цехмістренко О.С. Цехмістренко С.І., Бітюцький В.С., Харчишин В. М., Співак М. Я., Тимошок Н.О. (2019). Вплив пробіотичних препаратів на біохімічні показники крові та печінки перепелів. Зб. матеріалів 73ої Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні технології у тваринництві та рибництві: навколишнє середовище - виробництво продукції – екологічні проблеми» 3-4 квітня 2019, 229–231.
31. Новий продукт для годівлі тварин // Аграрний тиждень. Україна [Веб-сайт]. - URL: https://a7d.com.ua/tvarinnictvo/43700-novij-produkt-dlja-godvl-tvarin.html (дата обращения: 29.10.2021).
32. Enzym [Веб-сайт]. - URL: https://enzym.com.ua/ (дата обращения: 29.10.2021).