Grain Products and Mixed Fodder’s

ISSN-print: 2313-478X
ISSN-online: 2411-3921
ISO: 26324:2012
Архiви

МОДЕРНІЗАЦІЯ ДРОБАРКИ ЗЕРНА КУКУРУДЗИ В УМОВАХ РОБОТИ СИСТЕМИ ІТ-СЕРВІС ОБЛАДНАННЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

A. Aleksashin
https://orcid.org/0000-0001-6423-4605
G. Goncharuk
https://orcid.org/0000-0002-8361-0810
M. Lisak

Анотація

Кукурудза широко використовується як джерело крохмалю в харчовій, фармацевтичній, паперовій,
гірничодобувній та будівельній галузі промисловості. Такий крохмаль зазвичай виходить після процесу очищен-
ня, також виробляють кукурудзяні зародки, клітковину та білок. Застосовується у виробництві біорозкладних
пластикових пакетів, лікарських препаратів, паперу, гофрокартону, миючих засобів, фарб, підгузків, космети-
ки, клею, поверхнево-активних речовин та агрохімікатів. Кукурудза – це найважливіше зерно у всьому світі.
Адже, крім найбільшого споживання серед усіх зернових, кукурудза також є універсальним продуктом, з якого
можна отримати паливо, електрику та побутові товари. Це означає, що нарощуючи обсяги переробки куку-
рудзи можна вийти за межі агросектору та створювати товари з високою доданою вартістю. Вирощування
кукурудзи на зерно дозволяє краще використовувати сільськогосподарську техніку за рахунок пізніших термі-
нів посіву та збирання. Цінні властивості кукурудзи викликають її стабільно високий попит на світовому рин-
ку.
Переробка зерна кукурудзи складає технологічних лініях, які входять до складу крупозаводів. Основним
обладнанням, що забезпечує високу якість продукції є ударно-відцентрові дробарки.
Аналіз роботи ударно-відцентрової дробарки виявив можливість її роботи у широкому діапазоні зміни
конструктивних параметрів. Виявлено теоретичні аспекти залежностей продуктивності дробарки, які у сво-
їй основі приймають її конструктивні параметри та режими, зокрема до них відносяться: частота обертан-
ня подрібнювальних дисків, діаметр дисків, довжина зубів дисків, товщину, а також властивості та параме-
три зернового матеріалу.
В результаті проведених досліджень визначено можливість підвищення якісних характеристик про-
дуктів, що обробляються, а також продуктивність ударно-відцентрової дробарки.
Для збільшення продуктивності запропоновано реалізувати два варіанти. З одного боку зробити час-
тоту обертання робочого органу, що регулюється, з іншого боку збільшити розміри діаметрів робочих дисків,
з урахуванням конструкції дробарки для зерна кукурудзи, забезпечивши продуктивність дробарки
Метою даної роботи є підвищення ефективності роботи машини для дробарки зерна, що входить в
ділянку підготовки зерна до помелу, для забезпечення надійності роботи машини, її продуктивності, поліп-
шення якості готової продукції шляхом впровадження автоматизації на основі SMART-технології, що визна-
чається як технологія самоконтролю та звітності. Дана технологія забезпечує довгострокове архівування
отриманих даних, що дозволяє диспетчеру спостерігати за роботою відповідного обладнання, реагуючи з до-
помогою програми ІТ-сервіс.

Ключові слова:
дробарка для кукурудзи, швидкість, робочі диски, SMART-технологія, IT-сервісна програма

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Aleksashin, A., Goncharuk, G., & Lisak, M. (2022). МОДЕРНІЗАЦІЯ ДРОБАРКИ ЗЕРНА КУКУРУДЗИ В УМОВАХ РОБОТИ СИСТЕМИ ІТ-СЕРВІС ОБЛАДНАННЯ. Grain Products and Mixed Fodder’s, 21(4), 10-15. https://doi.org/10.15673/gpmf.v21i4.2235
Розділ
ПРОЦЕСИ, ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ

Посилання

1. Електронний ресурс. Режим доступу: https://aggeek.net/businessviews.com.ua.
2. 2.Технологическое оборудование предприятий отрясли (зерноперерабатывающие предприятия): учебник / Л.А. Глебов, А.Б. Демский, В.Ф.Веденев и др. М.: ДеЛи принт, 2006. 816.
3. Технологічне обладнання борошномельних і круп’яних підприємств : підручник / О.І. Гапонюк, Л.С. Солдатенко, Л.Г. Гросул и др. Херсон : Олді-плюс, 2018. 752.