Grain Products and Mixed Fodder’s

ISSN-print: 2313-478X
ISSN-online: 2411-3921
ISO: 26324:2012
Архiви

ВПЛИВ РЕЖИМІВ ВИРОБНИЦТВА КОРМОВОГО КОНЦЕНТРАТУ З ВІД- ХОДІВ КРУП'ЯНИХ ВИРОБНИЦТВ НА ЙОГО БІОЛОГІЧНУ ЦІННІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ В СКЛАДІ КОМБІКОРМІВ ДЛЯ КОРОПА

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

J. Koshak
N. Zenovich
E. Rybkina

Анотація

У статті представлений новий сировинний компонент у комбікормі для коропа – кормовий концентрат із відходів круп'яних виробництв. В основі кормового концентрату використовуються круп'янє борошно – пшеничне, горохове, ячмінне, а також пшеничні висівки та нелущене зерно вівса. Кормовий концентрат збалансований за потребами коропа і може використовуватися як корм для коропа замість зерна пшениці або у складі комбікормів для коропа. Підібрані параметри вологотеплової обробки та екструдування з метою максимального збереження незамінних амінокислот у складі кормового концентрату. Вологотеплова обробка комбікорму перед екструдуванням - це один з основних етапів, що забезпечують надалі стабільність протікання технологічних процесів і кінцеву якість кормового концентрату. Був визначений амінокислотний склад за різних температур кормового концентрату після вологотеплової обробки +40, 60, 70 та 80 ºС при постійній вологості концентрату 28,2%. Розрахований амінокислотний скор для кормових концентратів, які пройшли різну термічну обробку. Амінокислотний скор розраховували по відношенню до потреби коропа в незамінних амінокислотах. Отримано, що підвищення температури концентрату в процесі вологотеплової обробки, призводить до зниження вмісту незамінних амінокислот, наприклад, сумарний вміст метіоніну і цистеїну у складі кормового концентрату при температурі +750С склало 0,46%, при мінімально допустимому сумарному вмісті цих амінокислот у складі кормів 0,5%. Проведення вологотеплової обробки при температурі продукту вище +750С призводить до зниження вмісту незамінних амінокислот та біологічної цінності кормового концентрату.
Вивчено процес екструдування кормового концентрату з відходів круп'яних виробництв. Було вивчено вміст глюкози в кормовому концентраті при різних режимах екструдування. Вміст глюкози показує ступінь модифікації крохмалю в процесі екструдування, і чим більше глюкози містить продукт, тим краще він засвоюється коропом. При екструдуванні з підвищенням температури крохмаль переходить у в'язко-плинний (клейстеризований) стан, утворюючи так званий розплав, охолодження якого призводить до утворення тривимірної сітки гелю. Гранула кормового концентрату стає монолітною структурою, має високу твердість і здатна завдати шкоди кишечнику коропа. Тому як компонент здатного послабити гранулу кормового концентрату, у його складі використані пшеничні висівки в кількості 1%. Ступінь деструкції крохмалю у складі екструдованого кормового концентрату при додаванні пшеничних висівок призводить до того, що гранула стала пористою, твердість її зменшилася. Встановлено, що при підвищенні температури кормового концентрату після екструдування вище +1000С біологічна цінність кормового концентрату падає, і він стає незбалансованим за вмістом таких незамінних амінокислот як лізин, треонін, метіонін і цистеїн. Оптимальною температурою продукту після екструдування є температури +90-1000С.
Було визначено ефективність екструдованого кормового концентрату у складі гранульованого комбікорму для двох та трьохліток коропа. Кормові коефіцієнти комбікорму, що містить кормовий концентрат у своєму складі 0,9 од., що на 64% нижче в порівнянні з контрольним комбікормом, що містить зернову групу у своєму складі неекструдовану і не збалансовану за потребою коропа.

Ключові слова:
кормовий концентрат, кормове борошно, овес, короп, екструдування,, гранулювання, воло- готеплова обробка, амінокислотний скор

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Koshak, J., Zenovich, N., & Rybkina, E. (2021). ВПЛИВ РЕЖИМІВ ВИРОБНИЦТВА КОРМОВОГО КОНЦЕНТРАТУ З ВІД- ХОДІВ КРУП’ЯНИХ ВИРОБНИЦТВ НА ЙОГО БІОЛОГІЧНУ ЦІННІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ В СКЛАДІ КОМБІКОРМІВ ДЛЯ КОРОПА. Grain Products and Mixed Fodder’s, 21(2). https://doi.org/10.15673/gpmf.v21i2.2188
Розділ
КОРМИ, ЯКІСТЬ, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ТВАРИННИЦТВО

Посилання

1. Sharshunov, V.A. Compound Feeds and Feed Additives [Text] / V.А. Sharshunov, N.A. Popkov, Yu.A. Ponomarenko et al. -Minsk: "Ecoperspektiva", 2002. - 440.
2. Abrosimova, N. А. Fodder Crude Products for Aquaculture Facilities [Text] / N.А. Abrosimova, S.S. Abrosimov, E.M.Sayenko. - Rostov-on-Don: Everest, 2005 .-- 144.
3. Nikiforova, T.A. Prospects for the Use of Secondary Crude Products for Cereals [Text] / T.А. Nikiforova, S.M. Severinenko,D.A. Kulikov // Bread products. - 2009. - No. 7. - pp. 50–51.
4. Egorov, G.A. Technology of Flour, Cereals and Compound Feeds [Text] / G.А. Egorov, E.M. Melnikov, B.M. Maksimchuk.- M. Kolos, 1984 .-- 376.
5. Eleonsky, A.N. Pond Fish Farming: Permitted VKVSH at the Council of People's Commissars of the USSR as a textbook for technical schools of fish industry/ Biol. Sciences, D-r, Prof. A. N. Eleonsky; Moscow Tech. Institute of Fishes. Households and Industry A.I. Mikoyan. - Moscow: Pishchepromizdat, 1946 (Leningrad: Typ. "Printing House"). - 325.
6. Tomme, M.F. Amino Acid Composition of Feed / M. F. Tomme, Prof., R. V. Martynenko, Ph.D. Agricultural Sciences; Union Acad. Agricultural Sciences after V.I. Lenin. Animal Husbandry Dep. Union Scientific Research Institute of Animal Husbandry. - Moscow: Kolos, 1972 .-- 288; 22 cm.
7. Koshak, Zh.V. New Cereal Additive Produces from Cereal Production Waste for Carp Underyearlings / Zh.V. Koshak, N.V. Zenovich, A.E. Koshak // Food Industry: Science and Technology. - 2019. - No. 4 (46). - Volume 12. - 38-48.
8. Darmanyan, P.M. Problems of Regulating the Quality of Granulated Compound Feeds and Their Components / P.M.Darmanyan // TsNIITEI Grain Products. - Compound Feed Industry. – 1993. – 52.