Grain Products and Mixed Fodder’s

ISSN-print: 2313-478X
ISSN-online: 2411-3921
ISO: 26324:2012
Архiви

ДОСЛІДЖЕННЯ СУМІСНОЇ УТИЛІЗАЦІЇ РИСОВОЇ ЛУЗГИ ТА ВІДХОДІВ М’ЯСОПЕРЕРОБНИХ ВИРОБНИЦТВ МЕТОДОМ АНАЕРОБНОГО ЗБРОДЖУВАННЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Г. В. КРУСІР
Heinz LEUENBERGER
О. О. ЧЕРНИШОВА

Анотація

Основні положення стратегії політики з охорони навколишнього середовища та забезпечення сталого розвитку країни передбачають комплексне вирішення проблем збалансованого розвитку економіки країни та поліпшення стану навколишнього середовища. Сучасні темпи розвитку зернопереробної та м’ясопереробної галузей роблять все більш актуальними питання ефективних та економічно вигідних шляхів утилізації відходів виробництв. Відповідно до принципів концепції повторної обробки сировинних відходів особливої уваги потребує утилізація відходів м’ясопереробної галузі, до яких відносяться стічні води, що утворюються безпосередньо під час виробництва м’ясної продукції, та гній з цехів передзабійного утримання ВРХ (великої рогатої худоби). Перспективним напрямком утилізації відходів харчових виробництв вважають біотехнологічні методи переробки. Одним з таких методів є анаеробне зброджування, що являє собою безперервний багатокомпонентний процес перетворення органічних речовин до кінцевих продуктів – біогазу з вмістом метану, парів води та вуглекислого газу, яке забезпечується роботою різних мікробіальних співтовариств.
Метою даної роботи було дослідження спільної утилізації рисової лузги, гною ВРХ та стічних вод м’ясопереробного підприємства (СВ МПП) шляхом анаеробного зброджування в лабораторному анаеробному UASB біореакторі (Upflow Anaerobic Sludge Blanket reactor) періодичної дії на протязі 10 днів. Під час дослідження виділені параметри впливу складу субстрату на ефективність розкладання органічних речовин, утворення біогазу та вихід метану у результаті анаеробних реакцій. Проведено низку експериментів анаеробного зброджування субстратів з різним ваговим співвідношенням гною ВРХ, СВ та рисової лузги при мезофільному температурному режимі (36±1°С). У результаті дослідження визначено ступінь деструкції органічних речовин гною ВРХ та рисової лузги і оцінено негативний вплив жирних кислот на протікання анаеробних реакцій з метою виділення оптимальних вагових пропорцій складників змішаних відходів у якості субстрату для зброджування в анаеробному біореакторі. Була доведена ефективність використання змішаних субстратів для отримання метану та збільшення ступеня біорозкладання органічних речовин відходів у порівнянні з показниками зброджування моносубстратів.

Ключові слова:
анаеробне зброджування, відходи, рисова лузга, гній ВРХ, біогаз

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
КРУСІР, Г., LEUENBERGER, H., & ЧЕРНИШОВА, О. (2018). ДОСЛІДЖЕННЯ СУМІСНОЇ УТИЛІЗАЦІЇ РИСОВОЇ ЛУЗГИ ТА ВІДХОДІВ М’ЯСОПЕРЕРОБНИХ ВИРОБНИЦТВ МЕТОДОМ АНАЕРОБНОГО ЗБРОДЖУВАННЯ. Grain Products and Mixed Fodder’s, 62(2). https://doi.org/10.15673/gpmf.v62i2.140
Розділ
ХЛІБОПРОДУКТИ: ТЕХНОЛОГІЯ ТА ЯКІСТЬ
Біографія автора

Г. В. КРУСІР, Одеська національна академія харчових технологій

професор, д-р техн.. наук, завідуюча кафедрою ЕтаПТ

Посилання

1. Статистичний щорічник України, 2014 рік [Текст] : статистичний щорічник / Державна служба статистики України / О. А. Вишневська (від. За вип). – К.: Держаналітінформ., 2015. – 585 с.

2. Wang, Q.; Kuninobu, M.; Ogawa, H.; Kato, Y. Degradation of volatile fatty acids in highly efficient anaerobic digestion. Biomass Bioenergy 1999, 16, рр. 407–416.

3. Rajeshwari K.V., Balakrishnan M., Kansal A., Kusum Lata and Kishore V.V.N., State-of-the-art of Anaerobic Digestion Technology for Industrial Wastewater Treatment, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2000 ,Vol. 4, pp. 135-156.

4. V. ReginattoI, R. M. TeixeiraI; F. PereiraI; W. SchmidellI; A. Furigo JrI; R. MenesII; C. EtchebehereII; H. M. Soares Anaerobic ammonium oxidation in a bioreactor treating slaughterhouse wastewater, Brazilian Journal of Chemical Engineering 2005, vol.22 no.4, http://dx.doi.org/10.1590/S0104-66322005000400012.

5. Viet N.T. Sustainable Treatment of Rubber Latex Processing Wastewater-the UASB-System Combined with Aerobic PostTreatment, Thesis, The Wageningen University, Wageningen, The Netherlands, 1999) pp. 1-17.

6. Malashenko Y.R. Medium redox-potential during cultivation of mehtanogenic community / J.R. Malashenko, D.V. Chernyshenko, Y.N. Danko, L.S. Yastremskaya, V.I Karpenko: Symposium on biotechnology for fuel and chemicals (8–12 may 1989): Abstr. – Colorado-Spring. – USA. – 1989. – P.82.

7. Sharon McHugh, Micheal Carton, There'se Mahony, Vincent O’Flaherty Methanogenic population structure in a variety of anaerobic bioreactors; FEMS Microbiology Letters 219 (2003) 297^304 doi:10.1016/S0378-1097(03)00055-7.