Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Державне регулювання грошового обороту та грошового ринку в умовах воєнного стану

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О. П. Петренко
http://orcid.org/0000-0001-9722-3785

Анотація

У статті проведено оцінку сучасного стану грошового ринку та грошового обороту в умовах воєнно-
го стану та розробці механізму його державного регулювання. Сформовано концептуальні положення фо-
рмування механізму державного регулювання грошового обороту та грошового ринку в умовах воєнного
стану, які формують цілісне уявлення про можливості перезавантаження національного грошового ринку
України, вирішення існуючих внутрішніх фінансових проблем та його трансформації у відповідності із єв-
ропейсько-орієнтованим вектором розвитку національного господарства. До ключових завдань такого ме-
ханізму, що покладені в основу державного регулювання грошового обороту та грошового ринку в умовах
воєнного стану запропоновано віднести: 1) формування прозорої політики Національного банку України
щодо забезпечення фінансової стабільності фінансової системи загалом та грошового ринку зокрема; за-
побігання поширення системних ризиків на грошовому ринку та вирівнювання фінансових диспропорцій,
які для нього характерні тощо; 2) підвищення рівня капіталізації банків України; посилення адаптивності
грошового ринку до зміни обов'язкових нормативів та трансформації законодавства в умовах воєнного
стану.

Ключові слова:
грошовий ринок, грошовий оборот, державне регулювання, механізм, воєнний стан, грошово-кредитна політика, валютне регулювання

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Петренко, О. (2022). Державне регулювання грошового обороту та грошового ринку в умовах воєнного стану. Food Industry Economics, 14(3). https://doi.org/10.15673/fie.v14i3.2358
Розділ
Сучасні проблеми економіки підприємств
Біографія автора

О. П. Петренко, Одеський державний аграрний університет вул. Пантелеймонівська, 13, м. Одеса, Україна,65012

кандидат економічних наук, доцент
кафедра економічної теорії
i економіки підприємства

Посилання

1. Офіційний сайт Національного банку України: [Веб-сайт]. URL: https://bank.gov.ua/ (дата звернення
25.07.2022)
2. Ukrainian Laws in Wartime: Guide for International and Domestic Businesses. URL:
https://www.bakermckenzie.com/-/media/files/locations/ukraine/guide-to-ukraine-law-at-wartime.pdf (дата звернення
1.08.2022)
3. Дмитрова О.С. Класифікація загроз та ризиків економічної безпеки банку // Ефективна економіка.
2015. № 11. С.126-132.
4. Коковіхіна O.O., Oлійник A.Ю. Ідентифікація загроз фінансовій безпеці банку // Вісник економіки
транспорту і промисловості. 2015. № 50. С. 329–333. doi: 10.18664/338.47:338.45.v0i50.53248
5. Лісняк А.Є. Чинники фінансової безпеки банків // Вісник університету банківської справи. 2017. №
3(30). URL: http://visnuk.ubsnbu.edu.ua/article/ view/124469.
6. Новий бізнес. URL: https://biz.nv.ua/ukr/experts/ saygun/chim-horosha-likvidatsija-bankiv-485347. (дата
звернення 1.08.2022)
7. Крючко Л.С. Особливості управління вітчизняними банками // Ефективна економіка. 2015. №4. С.86-
92
8. Rodchenko Larisa, Volkova Oksana, Kopytko Vasyl, Tsutskiridze Maksym, Ageieva Iryna, Nikoliuks
Olena. Modelling the Risk Management of Financial Investments by the Fisher Criterion in Public Administration //
Blue Eyes Intelligence Engineering & Sciences Publication. 2019. Vol. 8. Issue 9 (July 2019). Р. 66-69 doi:
10.35940/ijitee.I7478.078919
9. Nikoliuk O., Krusir T. Current state and prospects for development of stock exchange in globalization conditions // Food Industry Economics. 2019. Vol.11, Issue 2. P. 78-88. doi:10.15673/fie.v11i2.1399
10. Шевченко А.А., Петренко О.П., Кравченко Ю.І. Сучасний стан функціонування фондових бірж в
Україні // Modern Economics. 2021. №27. C.229-235 doi: 10.31521/modecon.V27(2021)-32