Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Ризики при прийнятті рішень – невизначенності, види та характеристики

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О. Filimon
http://orcid.org/0000-0002-5171-2986

Анотація

Процес прийняття рішень відображає не тільки послідовні підходи до рішень, прийнятих все-
редині компанії, але є основним напрямком виявлення, розвитку, впровадження та оцінки економічних
процесів. Вживані важелі, що використовується для розробки стратегічного управління результатив-
ністю, означає заходи щодо зниження ризику в процесі прийняття рішень, що відображає ймовірність
виникнення несприятливих елементів із негативними наслідками для рішення. Іншими словами, на
процес прийняття рішень впливають події чи явища, які діють на бізнес сучасних компаній, будучи ви-
разом недосягнення бажаного виграшу чи збитку в економічних операціях.
Для прийняття рішення необхідно враховувати ризик подій, які можуть мати несприятливі
наслідки для пропонованих цілей, намагаючись уникнути ризиків або, по можливості, мінімізувати, пе-
ревести його на інший етап реалізації.
У цій статті представлено поняття ризиків як поняття, їх типології та характеристики, з точки
зору можливих фінансово-економічних рішень у контексті діяльності компанії, а також наслідків, які
можуть виникнути.
Ринкова економіка Республіки Молдова супроводжується небезпечною нестабільністю та
управлінською невизначеністю як на підприємствах з державним капіталом, так і на підприємствах з
приватним або змішаним капіталом. Поглинання та застосування нових методів управління є необ-
хідною складовою перезапуску інвестиційного процесу та, відповідно, реструктуризації, необхідної для
успіху часу.
У реальній практиці, як правило, керівник приватної компанії, не володіючи достатньою кіль-
кістю даних, про деякі досить значні аспекти деяких факторів ризику, приймає рішення з відстроченим
ефектом.
У дослідженні, проведеному багатофакторним аналізом наслідків впливу соціально-
економічної еволюції на управління ризиками, науково аргументовано шляхи їх вирішення шляхом
виділення відповідної політики розвитку сучасних компаній.

Ключові слова:
прийняття рішень, рішення, ризик, управління ризиками, управління ризикамисоціально-економічна система, теорія, концепція, невизначеність

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
FilimonО. (2022). Ризики при прийнятті рішень – невизначенності, види та характеристики. Food Industry Economics, 14(1). https://doi.org/10.15673/fie.v14i1.2273
Розділ
Сучасні проблеми економіки підприємств
Біографія автора

О. Filimon, University of Political and Economic Studies "C. Stere" str. Stefan cel Mare si Sfant Boulevard 200, Chisinau, 2004

PhD student of economic sciences
Doctoral School in Economics and Ecological Sciences