Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Особливості мотивації та стимулювання персоналу промислових підприємств в умовах світової пандемії

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

В. І. Колесник
http://orcid.org/0000-0003-3603-1303

Анотація

Стаття розглядає особливості мотивації та стимулювання персоналу промислових підприємств
в умовах світової пандемії COVID 19. Проведено аналіз природи впливу пандемії на реалізацію керів-
никами мотиваційної функції, що виражається насамперед у необхідності адаптації систем мотивації
та стимулювання персоналу до нових умов пандемічних обмежень 2020-2022 років. Висвітлюються
проблеми науки та практики менеджменту відносно рівня інноваційної управлінської компетенції фун-
кціональних керівників, яка саме в періоди стрімких кризових змін зовнішнього середовища стає ваго-
мою передумовою ефективного управління змінами в реалізації мотиваційної функції з урахуванням
специфіки промислових підприємств. Запропоновано підхід до вирішення деяких проблем мотивації
та стимулювання персоналу за умов пандемії, що полягає в організації таких систем професійної під-
готовки управлінських кадрів, які забезпечать формування граничного рівня управлінської компетенції
за напрямками саме інноваційної та мотиваційної функції менеджменту – це уможливить самостійну
генерацію релевантних знань з антикризової трансформації системи мотивації персоналу.

Ключові слова:
пандемія, інноваційна мотивація, трансформація мотиваційної функції, антикризова управлінська компетенція

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Колесник, В. (2022). Особливості мотивації та стимулювання персоналу промислових підприємств в умовах світової пандемії. Food Industry Economics, 14(1). https://doi.org/10.15673/fie.v14i1.2267
Розділ
Сучасні проблеми економіки підприємств
Біографія автора

В. І. Колесник, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039

кандидат економічних наук, доцент
кафедра управління бізнесом

Посилання

1. Вагнер І. М., Демко І. І. Вплив COVID 19 на економічний розвиток малого і середнього бізнесу в
Україні // Вісник університету банківської справи. 2020. № 1. С. 59-66. doi: 10.18371/2221 -755x1(37)2020208208
2. Велика українська енциклопедія: веб-сайт. URL: https://vue.gov.ua/Пандемія (дата звернення:
21.01.2022).
3. Всесвітня організація охорони здоров’я. Спільна заява про захист даних і недоторканості приватного
життя в умовах боротьби з COVID 19: веб-сайт. URL: https://www.who.int/ru/news/item/19-11 -2020-jointstatement-on-data-protection-and-privacy-in-the-covid-19-response (дата звернення: 21.01.2022).
4. Голубєва А. Підсумки 30 років незалежності України: веб-сайт. URL: https://112ua.tv/statji/itogi-30-letnezavisimosti-ukrainy-ot-promyshlennogo-gosudarstva-k-syrevomu-pridatku-588674.html (дата звернення:
21.01.2022).
5. Гоулман Д. Емоційний інтелект / Гоулман Д.; пер. з англ. С.-Л. Гумецької. Харків, 2019. 512 с. (укр.
мова).
6. Коронавірус vs бізнес: як корона криза змінила український бізнес: веб-сайт. URL:
https://mind.ua/ru/openmind/20210451 -koronavirus-vs-biznes-kak-koronakrizis-izmenil-ukrainskij-biznes (дата звер-
нення: 21.01.2022).
7. Лалу Ф. Компанії майбутнього / Лалу Ф.; пер. з англ. Р. Клочко. Харків, 2017. 544 с. (укр. мова).
8. Литвиненко С. Л., Цвик Ю. А. Виклики та можливості для українського бізнесу в умовах продов-
ження карантинних заходів // Ефективна економіка:
електрон. журн. 2020. №5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=791 (дата звернення: 21.01.2022).
9. Партридж Д. Люди чи прибуток / Партридж Д.; пер. з англ. Н. Палій. Київ, 2017. 240 с. (укр. мова).
10. Україна на карантині: моніторинг суспільних настроїв. Опитування соціологічної групи «Рейтинг»:
веб-сайт. URL:
http://ratinggroup.ua/research/ukraine/ukraina_na_karantine_monitoring_obschestvennyh_nastroeniy_1 5-
17_noyabrya.html (дата звернення: 21.01.2022).
1 1 . Якока Лі. Кар’єра менеджера / Якока Лі (з У. Новаком); пер. з англ. С.Є. Борич. Мінськ: Попуррі,
2014. 512 с.