Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Показники оцінки та моніторингу діяльності університетського інкубатора

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

М. Дога – Мірзак
http://orcid.org/0000-0003-0217-7398

Анотація

Мета статті полягала у розробці показників для здійснення оціночно-моніторингової діяльнос-
ті та пропозицій щодо структури розвитку та функціонування бізнес-інкубаторів, розташованих в ака-
демічному середовищі, які б дозволили організувати внутрішні та зовнішні процеси науковців та сту-
дентів. Успіх бізнес-інкубатора в університетському середовищі представляє його цінність насамперед
для університету та економічного середовища і водночас здатність швидко реагувати на мінливі ум о-
ви всередині та зовні, тим самим стимулюючи та розвиваючи підприємницьку екосистему на націона-
льному рівні. Ступінь розвитку університетських інкубаторів, потужність та якість їхньої роботи зале-
жать не тільки від інтенсивності підтримки університетського середовища в якому вони працюють, але
й від їхньої ефективності за рахунок привабливості, просування життєздатного бізнесу і, водночас, є
альтернативним джерелом фінансування та стимулювання потенційних підприємців. У статті запро-
поновано дві групи показників оцінки продуктивності та ефективності бізнес-інкубаторів залежно від
джерела статистичних даних: показники як об'єктивне джерело даних за офіційною статистикою та
індикатори, отримані в результаті інтерв'ю, опитувань співробітників, що працюють з університетом та
інкубатором, розташованими в одному середовищі або підприємствах, як інкубованих, так і неінкубо-
ваних. Для оцінки ефективності діяльності та розвитку Університетського інкубатора запропоновано
використовувати метод інтегрального індексу, розрахованого як середнє геометричне зміни окремих
показників за станом і розвитком підприємств у межах бізнес-інкубатора. Запропоновано використан-
ня п’яти показників із тактичною метою, закладеною у стратегічні цілі створення та розвитку малого та
середнього бізнесу в рамках університетських інкубаторів, що охоплюють наступні Інтегральний індек-
си: створення та моніторингу інкубованих підприємств; ефективного використання фінансових ресур-
сів, ефективного використання людських ресурсів; характеристики університетського середовища;
ефективного використання та просування інновацій. Оцінку фінансової стійкості інкубатора та ситуації,
орієнтованої на доступ та ефективного використання фінансових ресурсів, запропоновано розрахува-
ти за допомогою Інтегрального індексу використання фінансових ресурсів підприємствами, що пра-
цюють у бізнес-інкубаторах, та самим бізнес-інкубатором.

Ключові слова:
показники оцінки діяльності бізнес-інкубатора, бізнес-інкубатор в університет- ському середовищі, бізнес-середовище, молоді підприємці, малі та середні підприємства

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Дога – Мірзак, М. (2021). Показники оцінки та моніторингу діяльності університетського інкубатора. Food Industry Economics, 13(4). https://doi.org/10.15673/fie.v13i4.2190
Розділ
Сучасні проблеми економіки підприємств
Біографія автора

М. Дога – Мірзак, Державний університет Молдови вул. Олексія Матеєвича 60, Кишинів,Молдова,MD-2009

доктор економічних наук, доцент
кафедра фінансів та банківської справи

Посилання

1. Doga-Mirzak, M., & Naval, E. (2014). Theoretical and methodological approaches on the evaluation of
business incubators. Journal of Financial and Monetary Economics, (1), 252-256.
2. Doga-Mirzak, M. (2015). Gestiunea sistemului de financiare a businessului mic shi mijlociu in contextual
dezvolterii proceselor economice (dissertation... teza de doctor habilitat in shtiince economice). USM, Chishineu.
3. Gabor, V. & Andras, G. sh.a. (2010). (Document de lucru 4). Manualul Parcurilor Industriale Inovative in
regiunea SEE, “FIDIBE” (pp. 1 -134). Compania de Dezvoltare Regionale “Kozep-Pannon“.
4. Timotin, L. (2017). Dezvoltarea activitecilor de antreprenoriat in Republica Moldova (dissertation... teze
de doctor in shtiincţe economice), UTM, Chishineu.
5. Rogova, E. (2013). Effektivnost funktsionirovaniya biznes-inkubatorov kak elementa spin-off strategii
universitetov. Innovatsionnaya ekonomika, (10 (180)), 58-63. Retrieved October 20, 2021, from
https://cyberleninka.ru/article/n/effektivnost-funktsionirovaniya-biznes-inkubatorov-kak-elementa-spin-off-strategiiuniversitetov/viewer
6. Galieva, N. G., Devid, L. Fuski, & Nikulshin, B. V. (2019). Pervonachalnye rezultaty issledovaniya v
izmerenii effektivnosti deyatelnosti biznes-inkubatorov. International Journal of Open Information Technologies, 7(1).
Retrieved October 20, 2021, from https://cyberleninka.ru/article/n/pervonachalnye-rezultaty-issledovaniya-v-izmereniieffektivnosti-deyatelnosti-biznes-inkubatorov/viewer
7. Tormisheva, T., Tekhnologiya «vyrashchivaniya» malykh innovatsionnykh kompaniy malogo biznesa.
Nekommercheskoe Partnerstvo «Instituty razvitiya malogo i srednego biznesa». Retrieved October 20, 2021, from
http://www.myshared.ru/slide/160454/
8. Dodu, A. (2009). Conceptul incubatorului de afaceri ca forme de promovare a IMM-urilor. Meridian
Ingineresc, (3), 75-77. Retrieved October 20, 2021, from http://repository.utm.md/handle/5014/1440
9. Veverica, A., Znaceni, A. sh.a. (2015). Ghidul autoritecilor publice locale: elaborarea proiectelor, 1 -131,
Retrieved October 20, 2021, from https://www.calm.md/public/files/ghiduri/elaborare_proiect_ROM.pdf
10. Stratan, A., & Doga-Mirzak, M. (2016). ASHM, INCE, Sistemul de financare a intreprinderilor mici shi
mijlocii, 1 -164.