Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Шляхи вдосконалення ринку екологічно чистої агропродовольчої продукції в Україні

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

O. Yevtushevska
http://orcid.org/0000-0003-4869-5123
L. Holovachenko
http://orcid.org/0000-0002-0059-019X
J. Rudnichenko
http://orcid.org/0000-0003-0627-7425

Анотація

Людина з давніх часів впливає на навколишнє середовище, але ніколи цей вплив не був насті-
льки інтенсивним, як в останнє сторіччя. Використання природних ресурсів в даний час відбувається
настільки масштабно і настільки швидкими темпами, що при цьому не забезпечується природне відт-
ворення використаних середовищ. В результаті цього різнобічна багатовікова діяльність людини на-
клала глибокі сліди на сучасний ґрунтовий та рослинний покрив, повітряне та водне середовища, тва-
ринний світ.
Агропродовольча сфера – це сегмент національної економіки, який може стати головною ру-
шійною силою економічного розвитку держави. Від ефективності функціонування агропродовольчої
сфери залежить загальний успіх економічних реформ у сьогоденні, гарантування продовольчої безпе-
ки держави. Сучасне геополітичне оточення України та наявні зміщення у визначенні пріоритетних
векторів розвитку в значній мірі трансформують спектр актуальної адміністративної уваги до розвитку
агропродовольчої сфери у напрямку до запровадження екологічно чистих технологій.
Сьогодні у світі все більше споживачів усвідомлюють вигоди і віддають перевагу товарам з по-
ліпшеними характеристиками щодо їх впливів на стан довкілля та здоров’я людини. Екологічна безпе-
ка агропродовольчих виробів, будь то готова продукція, продукція рослинництва, чи тваринницька
продукція, є глобальною проблемою, оскільки охоплює не лише здоров’я людини, але й впливає на
економіку країни. Від якості продукції залежить рівень життя громадян, соціальна активність людини, а
також відбувається вплив на демографічний аспект його існування. Тому для забезпечення високого
рівня життя людини, в державі необхідно приділяти підвищену увагу екологічній безпеці готової проду-
кції.
У статті досліджено та висвітлено особливості та сучасний стан українського ринку чистої про-
дукції, визначено рівень ставлення населення до органічної продукції, окреслено шляхи покращення
ринку органічної продукції в Україні.

Ключові слова:
ринок екологічних товарів, екологічно безпечні товари, екологічно чисті продукти, охорона навколишнього природного середовища

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Yevtushevska, O., Holovachenko, L., & Rudnichenko, J. (2020). Шляхи вдосконалення ринку екологічно чистої агропродовольчої продукції в Україні. Food Industry Economics, 12(2). https://doi.org/10.15673/fie.v12i2.1735
Розділ
Формування та розвиток ринку продуктів харчування
Біографії авторів

O. Yevtushevska, Odessa National Academy of Food Technologies Kanatna str., 1 1 2, Odesa, Ukraine, 65039

Ph.D., Associate Professor
Department of Accounting and Auditing

L. Holovachenko, Odessa National Academy of Food Technologies Kanatna str., 1 1 2, Odesa, Ukraine, 65039

Assistant
Department of Accounting and Auditing

J. Rudnichenko, Odessa National Academy of Food Technologies Kanatna str., 1 1 2, Odesa, Ukraine, 65039

Undergraduate
Department of Accounting and Auditing

Посилання

1. Stratehiia rozvytku ahrarnoho sektora ekonomiky na period do 2020 roku: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 17 zhovtnia 2013 r. № 806 r. (2013). Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, (83).
2. V Ukraini prezentovano mapu orhanichnoi produktsii. (2018). Agravery. Retrieved May 02, 2020, from
http://agravery.com/uk/posts/show/v-ukraini-prezentovano-mapu-organicnoi-produkcii
3. Vdovichenko, A. V., Bunziak, N. Ya., & Sukharevska, D. D. (2016). Formuvannia zovnishnoekonomichnoho potentsialu rynku orhanichnoi produktsii. Ahrosvit, (22), 32-37.
4. Ivanova, L. S. (2015). Brendinh yak sposib prosuvannia orhanichnoi produktsii. Ekonomika ta derzhava,
(10), 49-52.
5. Yevtushevska, O. O. (2016). Teoretychni aspekty vprovadzhennia metodu biudzhetuvannia vytrat na vyrobnytstvo. Food Industry Economics, (2), 64-69. doi: 10.15673/fie.v8i2.132
6. Krysak, A. I. (2018). Rehuliuvannia zemelnykh vidnosyn na zasadakh staloho rozvytku [Doctoral dissertation abstract: 08.00.06]. Odesa: IPREED NAN Ukrainy.
7. Mylovanov, Ye. V. (2013). Potochnyi stan ta shliakhy aktyvizatsii orhanichnoho rukhu v Ukraini. Ekonomika APK, (5), 9-14.
8. Stetsyshyn, P. O., et al. (2011). Osnovy orhanichnoho vyrobnytstva. (vyd. 2). Vinnytsia: Nova Knyha.
9. Apostoliuk, C. O., et al. (2012). Promyslova ekolohiia. (vyd. 2). Kyiv: Znannia.
10. The World of Organic Agriculture - Statistics and Emerging Trends 2019. Retrieved May 05, 2020, from
https://shop.fibl.org/CHde/mwdownloads/download/link/id/1093/?ref=1.

Найчастіше прочитані статті того самого автора (ів)