Automation of technological and business processes

ISSN-print: 2312-3125
ISSN-online: 2312-931X
ISO: 26324:2012
Архiви

Автоматизація управління бізнес-процесом реалізації проектів із впровадження робототехнічних систем

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

І. О. Коцур

Анотація

Роботизація рутинних процесів є суттєвою складовою Індустріалізації 4.0 і широко застосовується в світі. В Україні роботизація рутинних процесів як напрямок починає з’являтися. Вона дозволяє відстоювати конкуренцію на ринку за допомогою підвищення ефективності внутрішніх бізнес – процесів. Існуючи вітчизняні розробки в сфері роботизації не задовольняють повною мірою потреб споживача. В одеській національній академій харчових технологій, на кафедрі автоматизації технологічних процесів та робототехнічних систем запропоновано варіант автоматизації бізнес-процесу реалізації проектів із впровадження робототехнічних систем. Розроблено модель організаційної структури підприємства. Порівняння варіанти моделей бізнес-процесів реалізації проектів «як є» і «альтернативного» показало переваги другого варіанту. Розроблено інтерфейси та їх функціональні модулі, які вдосконалили існуюче програмне забезпечення на підприємстві, що призвело до зменшення затрат часу на один цикл бізнес-процесу. Забезпечено передачу змінних технологічної або лабораторної ділянки з SCADA системи до розроблюваного програмного забезпечення. Розроблений лабораторний стенд для виконання лабораторних робіт бакалаврів з дисципліни «Програмування робототехнічних систем». Аналіз економічних довів доцільність інвестицій в проект. Впровадження розробленого програмного засобу в практичну діяльність підприємства дозволить забезпечити економію матеріальних і фінансових ресурсів; скоротити строки виконання бізнес-процесу, виключити можливість похибок в процесі обліку, через мінімальний вплив людського фактору на розрахунки, допоможе створити інформаційну базу даних, на основі якої будуть формуватися дієві важелі управління підприємством.

Ключові слова:
автоматизація бізнес-процесу, впровадження проектів, робото-технічні системи

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Коцур, І. (2022). Автоматизація управління бізнес-процесом реалізації проектів із впровадження робототехнічних систем. Automation of Technological and Business Processes, 14(2), 4-10. https://doi.org/10.15673/atbp.v14i2.2299
Розділ
ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ І ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ

Посилання

[1]. Yu.V. Solomonova and P.V. Balakshyn. (2017, Nov) “Analysis of prospects for the use of robotic process automation”. Accessed on: March 22, 2022. [Online]. Availbe: https://openbooks.itmo.ru/ru/file/5138/5138.pdf
[2]. E.H. Boiko. (2011, Nov) “Development and implementation of a corporate project management system for a project-oriented enterprise” Accessed on: March 22, 2022. [Online]. Available: http://www.knuba.edu.ua/doc/zbirnyk1/urss8_pdf/8-12.pdf
[3]. H.O. Syretskyi. (2017, Sep) “Robotics and automation of production: current status”. Accessed on: March 22, 2022. [Online]. Available: https://cyberleninka.ru/article/n/robototehnika-i-avtomatizatsiya-proizvodstva-sovremennoe-sostoyanie/viewer
[4]. Belohlazova O.P. (2018, Sep) ““PMBOK” - based project management approaches”. Accessed on: March 22, 2022. [Online]. Available: https://rep.bstu.by/bitstream/handle/data/17035/11-14.pdf?sequence=1
[5]. O.K. Makovetska and S.V. Pustovoit. (2016, Nov) “Automation and robotics in welding production: state and trends”. Accessed on: March 22, 2022. [Online]. Available: https://www.uniprofit.ru/spravka/article/avtomatizaciya-robotizaciya/
[6]. E.K. Hrosheva. (2021, Sep) “Current trends in project management” Accessed on: March 22, 2022. [Online]. Available: https://bibs-science.ru/articles/ar1329.pdf
[7]. Yu.H. Kozyrev. (2017, May) “Application of industrial robots”. Accessed on: March 22, 2022. [Online]. Available: https://books.google.com/books?id=W3gkAgAAQBAJ&pg=PP3
[8]. D.H. Shymanchuk. (2018, Nov) “Introduction to modern robotics”. Accessed on: March 22, 2022. [Online]. Available: https://docplayer.com/144380442-Vvedenie-v-sovremennuyu-robototehniku.html
[9]. V.M. Koltsova. (2014, May) “Robotic systems and complexes”. Accessed on: March 22, 2022. [Online]. Available: https://docplayer.com/37365314-Robototehnicheskie-sistemy-i-kompleksy.html
[10]. V.V. Morozov and O.V. Kalnichenko. (2011, Sep) “Functional - role approach to the description of the life cycle of projects of project-oriented corporations”. Accessed on: March 22, 2022. [Online]. Available: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-5/23-29_1.pdf
[11]. Kotsur I.O. Avtomatyzatsiia protsesu upravlinnia realizatsiieiu proektiv iz vprovadzhennia kolaboratyvnykh robotiv laboratoriieiu MirONAFT: Rukopys. – Odesa: ONAKhT, 2021. – 102 p.