Automation of technological and business processes

ISSN-print: 2312-3125
ISSN-online: 2312-931X
ISO: 26324:2012
Архiви

Тестування програми PID Tuner MATLAB

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

М. В. Левінський
В. М. Левінський

Анотація

Актуальність. Налаштування ефективних параметрів регулятора як при моделюванні САР, так і на реальному об’єкті, залишається актуальною задачею при побудові систем регулювання, зважаючи на суперечливі вимоги у забезпечені високої динамічної точності стабілізації регульованої змінної і стійкості системи. Ця задача потребує крім знань  теорії автоматичного керування, також і навиків застосування сучасних пакетів програм MATLAB, що забезпечують аналіз і синтез систем керування.


Мета. Провести тестування програми PID Tuner у визначенні параметрів регулятора нелінійної САР при різних значеннях запізнення в каналі регулювання.


Метод. В якості методу дослідження обрано моделювання САР в середовищі Simulink.


Результати. Наведено експериментальні дані, які характеризують роботоспроможність програми PID Tuner в умовах зміни часу запізнення в об’єкті керування.


Висновки. Програма  PID Tuner може бути рекомендована для підготовки спеціалістів з автоматизації виробничих процесів в отриманні навичок з налаштування параметрів регулятора САР.

Ключові слова:
програма PID Tuner MATLAB, налаштування параметрів регулятора САР

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Левінський, М., & Левінський, В. (2022). Тестування програми PID Tuner MATLAB. Automation of Technological and Business Processes, 14(1), 13-17. https://doi.org/10.15673/atbp.v14i1.2275
Розділ
ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ І ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ

Посилання

[1] https://www.mathworks.com/help/control/ug/getting-started-with-the-control-system-designer.html
[2] Karl Johan Astrom and Tore Hagglund. Advanced PID control. USA: ISA, 2006.
[3] Sigurd Skogestad, “Simple analytic rules for model reduction and PID controller tuning ” Journal of Process Control, no. 13, pp. 291-309, 2003. https://doi.org/10.1016/S0959-1524(02)00062-8
[4] Dyakonov V. Simulink 5/6/7: Samouchitel. Moskva: DMK-Press, 2008.