Automation of technological and business processes

ISSN-print: 2312-3125
ISSN-online: 2312-931X
ISO: 26324:2012
Архiви

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ ДОДАТКУ-ПОМІЧНИКА ДЛЯ СМАРТФОНІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ю. К. Корнієнко
В. В. Франциан

Анотація

У перехідних умовах реформації інноваційно-інформаційної економіки, глобальної гіперконкуренції на аграрних ринках, зростання обізнаності й очікувань споживачів щодо асортименту та якості продукції, особливо актуальним є використання українськими фермерами комплексу доступних інформаційних технологій та новацій. Одним з найбільш перспективних на сьогодні є ринок мобільних додатків, який характеризується активним розвитком. У поєднанні з бездротовими мережами вони мають значний потенціал розширення часу, місця і ефективності виконання робіт аграріями. Разом з тим мобільні технології відкривають нові канали зв'язку і можливості для введення аграрного бізнесу, потенційно пропонуючи більш широкий доступ до суспільної інформації і основних послуг. Метою дослідження є створення програмного продукту, який допоможе в майбутньому у вирішенні проблем, пов’язаних з надлишковою витратою часу на відстеження виконаних завдань та спрощенні цього процесу, а також проведення аналізу ефективності виконання роботи після впровадження ПП. Об’єктом дослідження є удосконалення бізнес-процесів і оптимізація стандартних дій. Методами дослідження було обрано аналіз - оцінювання та вибір потрібної інформації виходячи з переглянутого та порівняння - порівняння двох або більше аналогічних підходів або тільки їх окремих складових для отримання потрібної інформації. В результаті проведених досліджень було створено мобільний додаток з голосовим асистентом для двох операційних систем: Android та iOS,  що дозволяє вести облік виконаних завдань для великих та малих компаній та фізичних осіб.

Ключові слова:
інформаційні технології, голосовий асистент, база даних, ОС Android, ОС iOS, бізнес-процеси, тестування програмного забезпечення

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Корнієнко, Ю., & Франциан, В. (2021). ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ ДОДАТКУ-ПОМІЧНИКА ДЛЯ СМАРТФОНІВ. Automation of Technological and Business Processes, 13(2), 28-36. https://doi.org/10.15673/atbp.v13i2.2054
Розділ
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА АВТОМАТИЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ

Посилання

[1]. Grant AM and Parker SK (2009) Redesigning work design theories: The rise of relational and proactive perspectives. Academy of Management Annals 3(1): 317–375. https://doi.org/10.5465/19416520903047327
[2]. Grant AM (2007) Relational job design and the motivation to make a prosocial difference. Academy of Management Review 32(2): 393–417. https://doi.org/10.5465/amr.2007.24351328
[3]. Morgeson FP and Campion MA (2003) Work design. In: Borman W, Klimoski R and Ilgen D (eds) Handbook of Psychology, Volume 12: Industrial and Organizational Psychology. New York, NY: John Wiley, 423–452. https://doi.org/10.1002/0471264385.wei1217
[4]. Latham GP and Pinder CC (2005) Work motivation theory and research at the dawn of the twenty-first century. Annual Review of Psychology 56: 495–516. https://doi.org/10.1146/annurev.psych.55.090902.142105
[5]. Laurence GA (2010) Workaholism and expansion and contraction oriented job crafting: The moderating effects of individual and contextual factors. Unpublished doctoral dissertation, Syracuse University, Syracuse, NY.
[6]. Rudolph CW, Katz IM, Lavigne KN and Zacher H (2017) Job crafting: A meta-analysis of relationships with individual differences, job characteristics, and work outcomes. Journal of Vocational Behavior 102: 112-138. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2017.05.008
[7]. Wang HJ, Demerouti E and Bakker AB (2016) A review of job crafting research: The role of leader behaviors in cultivating successful job crafters. In: Parker SK and Bindl UK (eds) Proactivity at Work. London, UK: Routledge, Ch.4.
[8]. Wrzesniewski A and Dutton JE (2001) Crafting a job: Revisioning employees as active crafters of their work. Academy of Management Review 26(2): 179–201. https://doi.org/10.2307/259118. https://doi.org/10.5465/amr.2001.4378011
[9]. Van den Broeck A, Vansteenkiste M, De Witte H and Lens W (2008) Explaining the relationships between job characteristics, burnout and engagement: The role of basic psychological need satisfaction. Work & Stress 22(3): 277–294. https://doi.org/10.1080/02678370802393672
[10]. Bruning PF and Campion MA (2017) A role-resource approach-avoidance model of job crafting: A multi-method integration and extension of job crafting theory. Academy of Management Journal. https://doi.org/10.5465/amj.2015.0604
[11]. Ng TWH and Feldman DC (2013) Changes in perceived supervisor embeddedness: Effects on employees’ embeddedness, organizational trust, and voice behavior. Personnel Psychology 66: 645-685. https://doi.org/10.1111/peps.12025
[12]. Lu C Wang H Lu J Du D and Bakker AB (2014) Does work engagement increase person–job fit? The role of job crafting and job insecurity. Journal of Vocational Behavior 84(2): 142–152. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2013.12.004
[13]. Demerouti E, Bakker AB and Gevers J (2015b) Job crafting and extra-role behavior: The role of work engagement and flourishing. Journal of Vocational Behavior 91: 87–96. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2015.09.001
[14]. Petrou P, Bakker AB and Van den Heuvel M (2017) Weekly job crafting and leisure crafting: Implications for meaning-making and work engagement. Journal of Occupational and Organizational Psychology 90(2): 129–152. https://doi.org/10.1111/joop.12160
[15]. Bolger and Laurenceau (2013). Intensive Longitudinal Methods: An Introduction to Diary and Experience Sampling Research. New York: Guilford.
[16]. Ellis PD (2010) The Essential Guide to Effect Sizes: An Introduction to Statistical Power, MetaAnalysis and the Interpretation of Research Results. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
[17]. Scherbaum CA and Ferreter JM (2009) Estimating statistical power and required sample sizes for organizational research using multilevel modeling. Organizational Research Methods 12(2): 347–367. https://doi.org/10.1177/1094428107308906
[18]. Breevaart K, Bakker AB, Demerouti E and Derks D (2016) Who takes the lead? A multi-source diary study on leadership, work engagement, and job performance. Journal of Organizational Behavior 37(3): 309–32. https://doi.org/10.1002/job.2041